Số: 
Tên: (Kế hoạch Tháng 05-2018)
Số: 025/LTrGV-THCSLT
Tên: (Lịch trực Tết Nguyên đán ( Mậu Tuất- 2018 ))
Số: 024/KH-THCSLT
Tên: (Kế hoạch Tháng 02 - Năm học 2017-2018)