Thông báo về việc hỗ trợ Quảng bá thông tin "Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm" do báo Tuổi trẻ tổ chức

Thực hiện Công văn số 2576/BGDĐT-VP ngày 16/06/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội tư vấn xét tuyển năm 2017, Báo Tuổi Trẻ đã có Văn bản số 38/BTT-VPHN ngày 21/06/2017 về việc hỗ trợ quảng bá thông tin Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình “Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017”

 Thực hiện Công văn số 2576/BGDĐT-VP ngày 16/06/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội tư vấn xét tuyển năm 2017, Báo Tuổi Trẻ đã có Văn bản số 38/BTT-VPHN ngày 21/06/2017 về việc hỗ trợ quảng bá thông tin Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình “Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017” như sau:

- Thời gian tổ chức: từ 7h30’ đến 17h00’ thứ bảy, ngày 08/07/2017 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Số 01 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Hình thức: Có hai khu vực tư vấn chuyên sâu cho nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ - Kỹ thuật, Y dược, Nông lâm và nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý kinh doanh, Ngoại ngữ, Sư phạm, Báo chí - Truyền thông, Công an, Quân đội; Gian trưng bày, tư vấn của các trường ĐH, CĐ, trường nghề trong cả nước.

Tại Ngày hội, thí sinh sẽ được đội ngũ chuyên gia giáo dục, các trường ĐH, CĐ, trường nghề tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về việc chọn ngành, chọn trường, cách tham gia xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017; đại diện Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB-XH) sẽ thông tin về định hướng nghề nghiệp.

Việc hỗ trợ quảng bá thông tin “Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017”  do Báo Tuổi Trẻ tổ chức sẽ giúp giáo viên, các bậc phụ huynh và thí sinh giải đáp mọi thắc mắc về những quy định chung, những vấn đề liên quan đến tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, về thị trường lao động, nhóm ngành nghề thị trường lao động đang cần để thí sinh có thông tin chọn ngành nghề phù hợp.

 Thực hiện Công văn số 2576/BGDĐT-VP ngày 16/06/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội tư vấn xét tuyển năm 2017, Báo Tuổi Trẻ đã có Văn bản số 38/BTT-VPHN ngày 21/06/2017 về việc hỗ trợ quảng bá thông tin Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình “Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017” như sau:

- Thời gian tổ chức: từ 7h30’ đến 17h00’ thứ bảy, ngày 08/07/2017 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Số 01 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Hình thức: Có hai khu vực tư vấn chuyên sâu cho nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ - Kỹ thuật, Y dược, Nông lâm và nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý kinh doanh, Ngoại ngữ, Sư phạm, Báo chí - Truyền thông, Công an, Quân đội; Gian trưng bày, tư vấn của các trường ĐH, CĐ, trường nghề trong cả nước.

Tại Ngày hội, thí sinh sẽ được đội ngũ chuyên gia giáo dục, các trường ĐH, CĐ, trường nghề tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về việc chọn ngành, chọn trường, cách tham gia xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017; đại diện Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB-XH) sẽ thông tin về định hướng nghề nghiệp.

Việc hỗ trợ quảng bá thông tin “Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017”  do Báo Tuổi Trẻ tổ chức sẽ giúp giáo viên, các bậc phụ huynh và thí sinh giải đáp mọi thắc mắc về những quy định chung, những vấn đề liên quan đến tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, về thị trường lao động, nhóm ngành nghề thị trường lao động đang cần để thí sinh có thông tin chọn ngành nghề phù hợp.

Bài tin liên quan