Phòng GD&ĐT Hà Trung

1, Chức năng nhi ệm vụ:Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) tại địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của phòng giáo dục theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo uỷ quyền của UBND huyện trên địa bàn cho UBND huyện về lĩnh vực giáo dục, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giáo dục trên địa bànNhiệm vụ: Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các nhà trường, cơ sở giáo dục MN, TH, THCS, TTGDTX-DN thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định 

2, Giới thiệu tổng quan về địa phương:            Hà trung là huyện nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hoá, có đường quốc lộ 1A chạy qua, với diện tích 245,4km2, dân số 12,5 vạn, tỷ lệ phát triển dân số 0,60%, kinh tế xã hội phát triển, anh ninh quốc phòng giữ vững.

3 Một số thành t ích nổi bật:Ngành giáo dục huyện Hà Trung trong 5 năm có các tập thể được tặng bằng khen, giấy khen.48 đơn vị được Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen;11 đơn vị được công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen;165 đơn vị được Sở GD&ĐT Thanh Hoá , UBND huyện Hà Trung tặng giấy khen;55 đơn vị được công đoàn giáo dục Thanh Hoá và Liên đoàn lao động Hà Trung tặng giấy khen;Các trường THCS Lý Thường Kiệt, Hà Tân, Hà Thanh; Tiểu học Hà Ngọc, Hà Châu, Hà Ninh được Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh tặng 3 bằng khen.Ngành giáo dục huyện Hà Trung trong 5 năm có các cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen.1 đ ồng chí được tặng danh hiệu N hà giáo ưu tú31 đồng chí được Bộ GD& ĐT, UBND tỉnh tặng bằng khen928 đồng chí được Sở GD& ĐT, UBND huyện tặng giấy khen

58 đồng chí được công đoàn giáo dục, Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen.