Chủ nhật, 01/08/2021 - 17:40|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

     Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Ngày ban hành:
10/07/2017
Ngày hiệu lực:
10/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
15/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo bổ sung về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
05/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực