Chủ nhật, 01/08/2021 - 17:20|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
15/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo bổ sung về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
05/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực