Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Yên, Cẩm Thủy, Thanh Hóa