Teen các trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Lomonoxop, THPT Chu Văn An, Marie Curie... không những học giỏi mà còn hoạt động rất cừ.