Tiêu đề website

- mô hình trường học gắn liền vời doanh nghiệp đầu tiênduy nhất tại Việt Nam

Đại Học Ngoại Thương là mô hình trường học dành cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, nơi cung cấp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các mảng: quản trị, tài chính, kế toán, nhân sự, luật, marketing, truyền thông, thương hiệu, bán hàng… Là một mô hình Doanh nghiệp xã hội, SME hospital thực hiện sứ mạng “Vì sức khoẻ doanh nghiệp Việt” với các nhiệm vụ “khám, chữa bệnh” cho các doanh nghiệp SMEs; xây dựng và phát triển một môi trường kết nối dành cho các SMEs...
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Nội dung đang được cập nhật...
Đang chờ cập nhật
Album ảnh
Tài liệu, văn bản pháp quy
Nội dung đang được cập nhật.