Wednesday, 14/11/2018 RSS
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/HD2018 06/11/2018

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trên website trường học kết nối

13/KH-2018 05/10/2018

Kế hoạch chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

173/GDĐT 20/09/2018 Số: 173/GDĐT V/v thống nhất việc quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách trong trường THCS
20/09/2018 KẾ HOACH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Hôm qua : 10
Tháng 11 : 81
Tháng trước : 72
Năm 2018 : 429
Năm trước : 8
Tổng số : 437