Sáng ngày 05 tháng 09 năm 2018, hoà chung không khí cả nước, trường Tiểu học Lai Hoà 3 long trọng tổ chức khai giảng năm học mới.