A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 - Năm học 2021-2022

      Trường THPT Lương Định Của thông báo đến học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 đăng ký nhập học trực tuyến tại đại chỉ http://tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn/

        Thời gian đăng ký nhập học trực tuyến từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/8/2021

        Yêu cầu học sinh nhập đúng thông tin và đúng thời gian quy định.

        Mọi thắc mắc liên hệ thầy Trần Nhật Thanh qua số điện thoại: 0914454917

TTHọ và tênNgày sinhNữDân tộcNơi sinhHọc sinh trườngTổng HKHLKết quả
1Huỳnh Thảo Trân 13/01/2006xHoaSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
2Huỳnh Trần Lan Phương01/01/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
3Trần Bảo Ngọc02/01/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
4Trần Thị Yến Nhung06/02/2006xkinhSóc Trăng THCS Tân Hưng20Trúng tuyển
5Nguyễn Trần Đức Duy11/11/2006 kinhHồ Chí MinhTHCS TTLP20Trúng tuyển
6Huỳnh Quế Anh26/3/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
7Lý Tấn Sơn26/6/2006 HoaSóc Trăng THCS Đại Ân 220Trúng tuyển
8Nguyễn Thị Diệu Linh04/3/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Đức20Trúng tuyển
9Hà Trọng Đức24/7/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
10Phạm Lâm Khánh Duy03/9/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
11Phạm Viên Đình Nguyên21/6/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
12Huỳnh Văn Hoàng09/01/2006 kinhSóc Trăng THCS Long Đức20Trúng tuyển
13Châu Hải Oanh15/01/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
14Lâm Tâm Như07/02/2006xHoaSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
15Nguyễn Hoàng Khánh Đoan08/01/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
16Huỳnh Quang Huy26/9/2006 khmerSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
17Sơn Ngô Thị Tú Mai08/01/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú20Trúng tuyển
18Nguyễn Thị Bé Hạnh29/9/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Đức20Trúng tuyển
19Lê Thị Huỳnh Như23/8/2006xkinhSóc Trăng THCS Liêu Tú20Trúng tuyển
20Thái Ngọc Phụng08/5/2006 HoaSóc Trăng THCS Đại Ân 220Trúng tuyển
21Trịnh thanh Tú06/6/2006 kinhSóc Trăng THCS Long Đức20Trúng tuyển
22Nguyễn Ngọc Anh Thư22/8/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
23Văn Nhật Quý20/11/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
24Phương Thanh Vân15/01/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
25Nguyễn Văn Được07/7/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
26Nguyễn Song Toàn11/7/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
27Ông Thị Huyền Trân29/10/2206xkinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
28Huỳnh  Thị Yến Nhi07/3/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
29Nguyễn Hữu Luân13/6/2006 kinhSóc Trăng THCS Đại Ân 220Trúng tuyển
30Phạm Nguyễn Thanh Ngân27/11/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 220Trúng tuyển
31Nguyễn Hoài Thương28/5/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
32Tiêu Vĩnh Phát19/11/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
33Đỗ Lê Tú Như04/10/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 220Trúng tuyển
34Phan Trung Kiên08/5/2006 kinhSóc Trăng THCS Đại Ân 220Trúng tuyển
35Phan Hải Đăng12/3/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
36Lâm Thị Hồng Đoan05/01/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
37Quách Nguyên Phú20/7/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
38Nguyễn Mai Anh18/10/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 220Trúng tuyển
39Dư Thị Tiên01/4/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú20Trúng tuyển
40Thạch Chanh Đa Ra09/12/2006 khmerSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
41Phạm Thị Ngọc Hân04/6/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 220Trúng tuyển
42Nguyễn Ngọc Anh Thư28/02/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
43Trần Thảo Nguyên15/3/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP20Trúng tuyển
44Triệu Kim Đỉnh01/02/2006 KinhSóc TrăngTT Long Phú20Trúng tuyển
45Nguyễn Thành  Long24/7/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
46Nguyễn Ngọc Bảo Như24/01/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
47Trần Thị cẩm Duyên17/4/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Đức19.5Trúng tuyển
48Quách Thị Ngọc Hân04/6/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Phú19.5Trúng tuyển
49Lư Thanh Đạt04/9/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
50Vũ Phương Duy16/5/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
51Bùi Trung Hiếu20/9/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
52Đổng Kim Đạt17/02/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
53Cao Yến Nhi15/01/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
54Trần Anh Thư22/4/2006xHoaSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
55Quách An An08/02/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
56Nguyễn Thị Bé Trân25/02/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 219.5Trúng tuyển
57Thạch Thị Thu Hồng15/10/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
58Nguyễn Quách Thành Long10/7/2006 kinhSóc Trăng THCS Long Phú19.5Trúng tuyển
59Nguyễn Thị Bé Châu25/02/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 219.5Trúng tuyển
60Nhan Ngọc Anh Nguyên09/10/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP19.5Trúng tuyển
61Lâm Thị Thu Huyền26/7/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú19.5Trúng tuyển
62Triệu Vinh Thông23/10/2006 khmerSóc Trăng THCS Long Phú19.5Trúng tuyển
63Trần Thị Bảo Yến24/12/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú19.5Trúng tuyển
64Phan Thiên Tính24/10/2006 KinhSóc TrăngTT Long Phú19.5Trúng tuyển
65Ngô Ngọc Hân14/4/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP19Trúng tuyển
66Đặng Trần Gia Hưng06/11/2006 kinhHồ Chí MinhTHCS TTLP19Trúng tuyển
67Cao Ngọc Hà09/9/2006xkinhSóc Trăng THCS Tân Hưng19Trúng tuyển
68Nguyễn Hiếu Thảo21/01/2005 kinhSóc Trăng THCS Đại Ân 219Trúng tuyển
69Nguyễn Tuấn Kiệt25/10/2006 khmerSóc Trăng THCS Long Phú19Trúng tuyển
70Huỳnh Thị Ngọc Thủy27/9/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP19Trúng tuyển
71Dương Thị Thanh Diệu01/01/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP19Trúng tuyển
72Trịnh Yên Nhi06/9/2006xkinhSóc Trăng THCS Tân Hưng19Trúng tuyển
73Nguyễn Thị Kim Thoa19/9/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Phú19Trúng tuyển
74Lê Ngọc Như Ý 09/9/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 219Trúng tuyển
75Nguyễn Văn Linh08/3/2004 kinhAn GiangTHCS TTLP19Trúng tuyển
76Phùng thị Kim Ngân16/8/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Đức19Trúng tuyển
77Lý Thị Phương Linh02/10/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP19Trúng tuyển
78Huỳnh Thị Thủy Tiên12/10/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Phú19Trúng tuyển
79Nguyễn Thị Bích Thùy10/9/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Phú19Trúng tuyển
80Thái Thị Yến Linh21/4/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 219Trúng tuyển
81Trần Quỳnh  Như14/6/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP19Trúng tuyển
82Sơn Thị Hồng Chiến30/6/2005xkhmerSóc Trăng THCS TTLP19Trúng tuyển
83Lữ Đông Anh23/8/2006 kinhSóc Trăng Thực hành sư phạm19Trúng tuyển
84Lâm Như Quỳnh19/5/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP19Trúng tuyển
85Đỗ Thị Yến Quỳnh12/5/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 219Trúng tuyển
86Triệu Nhật Long06/3/2006 khmerSóc Trăng THCS TTLP19Trúng tuyển
87Trần Thị Bảo Ngân04/4/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú19Trúng tuyển
88Hà Gia Tài21/12/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP18.5Trúng tuyển
89Lưu Tâm Trân26/10/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP18.5Trúng tuyển
90Nguyễn Phú Trọng30/10/2006 kinhSóc Trăng THCS Đại Ân 218.5Trúng tuyển
91Thái Văn Minh21/02/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP18.5Trúng tuyển
92Phan Thị Ngọc Nhi15/8/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP18.5Trúng tuyển
93Nguyễn Thanh Kha21/8/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP18.5Trúng tuyển
94Huỳnh Lâm Khả Ái11/03/2006xkinhSóc Trăng THCS Phú Hữu18.5Trúng tuyển
95Thạch Kim My05/11/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP18.5Trúng tuyển
96Lý Thị Thảo Nhi12/1/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú18.5Trúng tuyển
97Phạm Ly Ly15/11/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 218.5Trúng tuyển
98Lương Thị Huỳnh Trâm28/01/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Phú18.5Trúng tuyển
99Đỗ Thị Mỹ Quyên16/3/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 218.5Trúng tuyển
100Trương Kim Khánh01/12/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP18.5Trúng tuyển
101Lý Thị Thúy Nga09/6/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú18.5Trúng tuyển
102Lý Thị Ngọc Chi28/10/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP18.5Trúng tuyển
103Trần Hùng Cường11/01/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
104Kim Hoàng Duy06/4/2006 khmerSóc Trăng THCS Long Phú18Trúng tuyển
105Dương Thị Phương Tuyền27/4/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
106Lê Thị Ngọc Duyên16/6/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
107Lâm Thùy Trang14/01/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
108Thạch Cẩm Uyên18/11/2006xkhmerQuảng NamTHCS TTLP18Trúng tuyển
109Lý Thế Vinh10/02/2006 khmerSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
110Phan Thị Cẩm Tiên22/9/2006xHoaSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
111Trần Thị Quế Ngọc17/5/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
112Diệp Trần Phương Thảo19/12/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
113Lý Thị Diễm Phúc30/9/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú18Trúng tuyển
114Lý Trọng Thắng02/9/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
115Trần Thị cẩm Duy06/11/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Đức18Trúng tuyển
116Võ Phước Lộc03/4/2006 kinhSóc Trăng THCS Đại Ân 118Trúng tuyển
117Lý Minh Toàn25/10/2006 khmerSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
118Lâm Tường Vy26/10/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
119Thạch Triệu Phương Nam15/02/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
120Lý Thị Hồng Siêng26/01/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
121Nguyễn Thị Ngọc Hân25/7/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 218Trúng tuyển
122Nguyễn Thị Kiều Như19/01/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
123Thạch Thị Mỹ Thươl30/12/2006xkhmerSóc Trăng THCS Tân Hưng18Trúng tuyển
124Nguyễn Đặng Tài21/10/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
125Lâm Thị Trúc Ly22/7/2006xkhmerSóc Trăng THCS Tân Hưng18Trúng tuyển
126Liêu Thị Thúy Hằng16/11/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú18Trúng tuyển
127Hồ Nhật Quý26/02/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP18Trúng tuyển
128Phan Thị Ngọc Hân08/11/2006xKinhSóc TrăngTHCS Đại Ân 218Trúng tuyển
129Quách Gia Nghi19/4/2006xKinhSóc TrăngTHCS Tân Hưng18Trúng tuyển
130Lâm Thị Ý Như07/9/2006xKhmerSóc TrăngTHCS Đại Ân 218Trúng tuyển
131Trần Bảo khang07/10/2006 HoaSóc Trăng THCS TTLP17.5Trúng tuyển
132Dương Thạch Huy27/01/2006 khmerSóc Trăng THCS Long Phú17.5Trúng tuyển
133Lâm Thị Ngọc Bích30/11/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú17.5Trúng tuyển
134Phạm Thị Mỹ Quyên07/9/2005xkinhSóc Trăng THCS Tân Hưng17.5Trúng tuyển
135Dương Thị Mộng Cầm04/6/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP17.5Trúng tuyển
136Tè Thị Mộng Linh07/8/2006xkhmerSóc Trăng THCS Tân Hưng17Trúng tuyển
137Nguyễn Tuấn Minh22/12/2006 kinhSóc Trăng THCS Đại Ân 217Trúng tuyển
138Kim Thị Ngọc Vân18/10/2006xkhmerSóc Trăng THCS Tân Hưng17Trúng tuyển
139Võ Quốc Vinh20/01/2006 kinhSóc Trăng THCS Tân Hưng17Trúng tuyển
140Lê Chí Bảo26/11/2006 kinhSóc Trăng THCS Đại Ân 217Trúng tuyển
141Bùi Quốc Thái24/6/2006 kinhSóc Trăng THCS Long Đức17Trúng tuyển
142Sơn Tuấn Khang24/10/2006 khmerSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
143Trần Như Hà06/11/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
144Lâm Thị Na Rinh15/01/2006xkhmerSóc Trăng THCS Tân Hưng17Trúng tuyển
145Nguyễn Ngọc Nghi Văn05/9/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
146Sơn Thanh Thảo02/4/2005 khmerSóc Trăng THCS Tân Hưng17Trúng tuyển
147Trần Thái Tú08/9/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
148Phạm Văn Huy20/3/2006 kinhTiền GiangTHCS TTLP17Trúng tuyển
149Lâm Chí Hải23/10/2006 khmerSóc Trăng THCS Long Phú17Trúng tuyển
150Thạch Thị Diễm Hà30/6/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú17Trúng tuyển
151Nguyễn Thanh Phương14/11/2006 khmerSóc Trăng THCS Long Phú17Trúng tuyển
152Võ Minh Đương30/12/2006 kinhCà MauTHCS TTLP17Trúng tuyển
153Thạch Thị Mỹ Nương12/5/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú17Trúng tuyển
154Phan Quang Đăng Khoa04/10/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
155Ngô Minh Hào04/4/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
156Nguyễn Trung Hậu07/7/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
157Lê Minh18/12/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
158Trần Thị Hồng Loan27/3/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
159Hồ Thị Thúy Ngân12/11/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Phú17Trúng tuyển
160Bùi Xuân Trúc05/8/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
161Nguyễn Gia Thịnh06/3/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP17Trúng tuyển
162Giảng Minh Ý30/11/2006xkinhSóc Trăng THCS Đại Ân 217Trúng tuyển
163Lý Thị Yến Nhi18/02/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú17Trúng tuyển
164Nguyễn Thị Thùy Trang22/4/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú17Trúng tuyển
165Lâm Tấn Phát09/01/2006 khmerSóc Trăng THCS TTLP16.5Trúng tuyển
166Nguyễn Nhật Minh20/01/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP16.5Trúng tuyển
167Nguyễn Cường20/11/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP16.5Trúng tuyển
168Trương Khánh Linh24/01/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP16Trúng tuyển
169Kiêm Minh Toàn25/4/2006 khmerSóc Trăng THCS Tân Hưng16Trúng tuyển
170Nguyễn Thành Quý28/11/2006 kinhSóc Trăng THCS Tân Hưng16Trúng tuyển
171Ngô Văn Tính17/9/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP16Trúng tuyển
172Tăng Văn Trí21/8/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP16Trúng tuyển
173Trần Huỳnh Ái Thi17/3/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP16Trúng tuyển
174Lý Kim Trọng11/02/2006 khmerSóc Trăng THCS TTLP16Trúng tuyển
175Lê Thị Thu Quyên15/12/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP16Trúng tuyển
176Lý Thị Thu Hiếu18/6/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP16Trúng tuyển
177Nguyễn Thị Thu04/11/2006xkinhSóc Trăng THCS Long Phú16Trúng tuyển
178Tiền Lâm Phương Vũ07/10/2006 khmerSóc Trăng THCS Long Phú16Trúng tuyển
179Huỳnh Thị Quốc Khánh03/9/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú16Trúng tuyển
180Lâm Thị Sà Phia02/12/2006xkhmerSóc Trăng THCS Tân Hưng16Trúng tuyển
181Trần Thị Khánh An15/5/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú16Trúng tuyển
182Ngô Thiên Lý07/7/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP16Trúng tuyển
183Lâm Thị Sol Na24/7/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú16Trúng tuyển
184Thạch Thị Tha Ni20/7/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP16Trúng tuyển
185Lê Thị Kim Ngân24/5/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP16Trúng tuyển
186Sơn Minh Hiếu31/01/2006 khmerSóc Trăng THCS Long Phú16Trúng tuyển
187Huỳnh Hoàng Duy22/11/2006 KhmerSóc TrăngTHCS Tân Hưng16Trúng tuyển
188Sơn Thị Tha Vi12/7/2006xKhmerSóc TrăngTHCS Tân Hưng16Trúng tuyển
189Trương Xuân Mai17/12/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP15.5Trúng tuyển
190Huỳnh Nguyễn Tiểu Điền22/12/2006 kinhSóc Trăng THCS Lục Sĩ Thành15.5Trúng tuyển
191Thạch Huỳnh Cương01/01/2006 khmerSóc Trăng THCS TTLP15.5Trúng tuyển
192Phạm Hoàng Phúc27/5/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP15.5Trúng tuyển
193Nguyễn Trường Giang25/6/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP15.5Trúng tuyển
194Sơn Đan Trường27/10/2006 khmerSóc Trăng THCS Tân Hưng15.5Trúng tuyển
195Hồ Gia Huy07/3/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP15.5Trúng tuyển
196Trần Xuân Lộc20/10/2006 KinhSóc TrăngTHCS TTLP15.5Trúng tuyển
197Mai Thành Lợi02/11/2006 KhmerSóc TrăngTHCS Tân Hưng15.5Trúng tuyển
198Đoàn Dự08/12/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP15Trúng tuyển
199Trần Thị Quế Trân16/8/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP15Trúng tuyển
200Lý Ngọc Huyền19/02/2006xkhmerSóc Trăng THCS TTLP15Trúng tuyển
201Châu Thị Phương Mai31/8/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú15Trúng tuyển
202Thạch Thị Chăm Pa09/12/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú15Trúng tuyển
203Bùi Văn Dinh21/01/2006 kinhSóc Trăng THCS Đại Ân 215Trúng tuyển
204Vũ Thế Vinh05/7/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP15Trúng tuyển
205Phạm Ánh Hồng05/4/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP15Trúng tuyển
206Bùi Thanh Hoài08/4/2006 kinhSóc Trăng THCS Long Phú15Trúng tuyển
207Trần Quang Vinh08/02/2006 kinhSóc Trăng THCS TTLP15Trúng tuyển
208Thạch Thị Hằng01/6/2006xkhmerSóc Trăng THCS Long Phú15Trúng tuyển
209Võ Thị Phương Anh22/5/2006xkinhSóc Trăng THCS Tân Hưng15Trúng tuyển
210Lưu Kiều Vy29/11/2006xkinhSóc Trăng THCS TTLP15Trúng tuyển
211Sơn Minh Duy05/01/2006 khmerSóc Trăng THCS Long Phú15Trúng tuyển
212Nguyễn Đặng Ngọc Nhâm08/7/2006x