• Trần Hữu Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn. Giáo viên bộ môn Toán.

 • Trần Mộng Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lí
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý - Tin
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý

 • Nguyễn Ngọc Hồ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Email:
   nguyenngochoc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư đoàn thanh niên. Giáo viên bộ môn Toán.

 • Diệp Viễn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
   diepviendongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán

 • Diệp Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lí, Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý

 • Phan Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý
  • Email:
   phanngocthaoc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý

 • Huỳnh Thị Diễm Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
   huynhthidiemtrinhc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán

 • Nguyễn Hoàng Tòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Công Nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn công nghệ

 • Lê Trần Phượng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kỹ thuật công nghệ
  • Email:
   letranphuongquyenc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Kỹ thuật công nghệ.

 • Trương Văn Đực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý - Tin
  • Email:
   truongvanducc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý.

 • Trần Tố Tri
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
   tratotric3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán

Thông báo