• Võ Thị Diễm Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   vothidiemthuyc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Ngữ Văn. Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Trịnh Tuấn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   trinhtuannguyenc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngũ Văn

 • Phạm Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Văn
  • Email:
   phammanhhungc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Ánh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   nguyenthianhloan.c3ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Võ Thị Kiều Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên; Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vothikieudiemc3.ldc@soctrang.edu.vn
 • Bùi Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   buithithutrangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Địa lí

Thông báo