• Lý Văn Lược
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
   lyvanluocc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Hóa Học

 • Trần Quang Đệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
   tranquangdec3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Hóa - Tin. Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Trương Văn Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Lương Thị Vân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
   luongthivanhongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Châu Văn Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
   chauvankimc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Trần Nhật Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn thanh niên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý - Tin
  • Email:
   trannnhatthanhc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư Đoàn trường. Giáo viên môn Vật Lí và Tin học

 • Huỳnh Văn Cả
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kĩ sư Tin học
  • Email:
   huynhvancac3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Tin học

 • Vũ Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kĩ sư Tin học
  • Email:
   vuthinhungc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Tin học

Thông báo