• Trần Nhật Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn thanh niên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý - Tin
  • Email:
   trannnhatthanhc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư Đoàn trường. Giáo viên môn Vật Lí và Tin học

 • Huỳnh Văn Cả
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kĩ sư Tin học
  • Email:
   huynhvancac3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên bộ môn Tin học

 • Cao Hoàng Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Thể dục
  • Email:
   caohoangducc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Thể dục

 • Lâm Hồng Gương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Thể dục
  • Email:
   lamhongguongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn thể dục

 • Vũ Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kĩ sư Tin học
  • Email:
   vuthinhungc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Tin học

Thông báo