• Lê Trần Phượng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kỹ thuật công nghệ
  • Email:
   letranphuongquyenc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Kỹ thuật công nghệ.

 • Ngô Tấn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sinh
  • Email:
   ngotannguyenc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sinh học.

 • Lâm Phụng Hoàng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   lamphunghoangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sinh

 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sinh học
  • Email:
   lethihienc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn sinh học

 • Võ Thị Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sinh Học
  • Email:
   trathinuongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Sinh - Thể dục - Công nghệ. Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Cao Hoàng Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Thể dục
  • Email:
   caohoangducc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Thể dục

 • Lâm Hồng Gương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Thể dục
  • Email:
   lamhongguongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn thể dục

Thông báo