• Lâm Minh Phục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lamminhphucc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng trường THPT Lương Định Của bắt đầu từ năm học 2021 - 2022

   Giảng dạy bộ môn GDCD

 • Tô Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tothianhnguyetc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng Nhà trường. Giảng dạy bộ môn Hóa

 • Nguyễn Cẩm Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Email:
   nguyencamtuc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên thư viện

 • Dương Hà Mỹ Nhiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Email:
   duonghamynhienc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn phòng

 • Nguyễn Thanh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bảo vệ

 • Dương Thị Phi Thường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Email:
   duongthiphithuongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên y tế