• Trần Quang Đệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
   tranquangdec3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Hóa - Tin. Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Trần Hữu Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán. Tổ trưởng tổ Lý - Tin.

Thông báo