• Nguyễn Thị Kim Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ban giám hiệu
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nguyenthikimhoangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ban giám hiệu nhà trường. Giảng dạy môn Ngữ Văn

 • Tô Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tothianhnguyetc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng Nhà trường. Giảng dạy bộ môn Hóa

Thông báo