• Tô Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tothianhnguyetc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng Nhà trường. Giảng dạy bộ môn Hóa

 • Lâm Minh Phục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lamminhphucc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng trường THPT Lương Định Của bắt đầu từ năm học 2021 - 2022

   Giảng dạy bộ môn GDCD

Thông báo