Friday, 24/09/2021 - 00:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

G,A TD 7-g-a-td-7-8165335.html

 03/10/2012, 20:44
Rar!ϐs?t€5)P –—Ãa©š@3 GIAO AN TD7 ki 2ð`ó="a ŒÍ t ¨„ÈB*©JA‘5A1EJRúBŠ¥=!HQDÆ4Ó Ô=üR”§¥! Bª”„Pƒ È1ª¢ƒ"c ÔQDiŒcMBA¦1ŒdQ4Æê¤þüýÌä67ffýÛÝÛÈä `ßv™ÝÙônnoϧ>gÏ™¹»É¿øîó¼ï;Åñy¾wŸž³w{·7s5ov÷$»³}æö5ÿwð^½&!=a˜ë˜ç~îÁˆçRP¸üFâH"|E}îº~x¹/Ûr}9Š‡´sOÿgýœã÷ /r—îïHÿ%‡ÞüŒnƒ°Pž²‘òŸç˝¤³ûß‹³lÇ=ÚsFo÷k&ÄÎSÝF÷Qpf­uÁ™zgÛ|ÿiŸ½mÞÓ¼GïiÛñ`){›þ~¥á9§·Þ—E‰`UÜÙJòŸ´ªe`œUoû;tKïÅ}ªrùûÅãuÖ“ÂÄ`4Òø‡Ún:w}oÜ‹wÉ÷‡¸¥ñ;¡Œ¿"kÕ¿õý1aþvvŽUɈoNs»ç]pa6¿vù3K/ÆrÏžÏäÁîáBç9s @9§D”P&–z9­ô/Ë•åÔæ$Q©ËYÈýt`iÚÚús†ˆÕ—óT‡ù^Q5x)2ã×±i×íïV™ý¬D6²í>.cmü^cûy…;>7ǸA?^öÔ|‚¼ dù4ùJ£WۍپÎB䉼Aqïî¸ë{éuÙÁYÎLûÒ¾¢5e¦ga‰Û¨³äÒ¬ûøŒH«ß°xEˆÞôøͱÞ1^Ç„Ä« vR}‰¥}ð,L1ü–Œ0ÏËé+o¶ÂN+‡xHÓ¶Fùv;–gÓ`˜ý2™”;v?¡‹«ö;Ö«íÎóÞéŽÍó Çä”};æxÉöhòìzÊÜM`.њ׌͕>©Ÿ¾WXÄú½ýÒåÛäîÆá^Ͷúe˜¤¸~–xŽñw=ú5®wð+‚ï³ZßpÙ«³jÞ5=Ô§~Í·ûÓó“½ã•÷¸D¢íviŽ;;ÞùT»ÿa ·^ÍríÅñ™gàLü`:÷„ÍûœÍ ©[œ»w§.©ucͧÐ?FS½twXk8œ+çï6Q¤U…

Danh sách file (1 files)