Thursday, 18/08/2022 - 09:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm
  • TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHIỀNG XÔM - THÀNH PHỐ SƠN LAHọ và tên: ..............................................Lớp: 9..... BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2011-2012Môn: Hóa học lớp 9Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày kiểm tra: Thứ ...
  • TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHIỀNG XÔM - THÀNH PHỐ SƠN LAHọ và tên: ..............................................Lớp: 8..... BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2011-2012Môn: Sinh học lớp 8Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày kiểm tra: Thứ ...
Tài nguyên