Tuesday, 05/07/2022 - 16:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

TIẾT 26 $ 5: DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn-5-deu-hi-u-nh-n-biot-tiop-tuyon-c-a-eng-tr-n-9261879.html

 09/05/2013, 16:25
Bài tập kiểm traHoàn thành bảng sau2d < RĐường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhaud = RĐường thẳng và đường tròn không giao nhau0Làm thế nào để nhận biết được một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn?Một đường thẳng là tiếp tuyến với một đường tròn khi:- Đường thẳng và đường tròn chỉ có một điểm chung d = RTI?T 26 $ 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròna. Nếu một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.b. Nếu khoảng cách từ tâm của một đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.1) Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn* §Þnh lÝ Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường trònGT: KL: a lµ tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn (O)* Cách vẽ tiếp tuyến với (O) tại điểm A:Nối OA Kẻ đường thẳng d vuông góc với OA tại điểm A.?1(SGK-T110) Cho tam giác ABC, đường cao AH. Chứng minh rằng đường thẳng BC là tiếp tuyến của đường tròn (A;AH)KL: BC là tiếp tuyến của (A;AH)Giải:Vì: Nên: BC là tiếp tuyến của (A;AH)(dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến) * Bài toán: Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) hãy dựng tiếp tuyến của đường tròn?2: SGK - T111 Gi?iGiả sử đã dựng được tiếp tuyến AB với đường tròn (O)( Theo tính chất tiếp tuyến)- Nối AO, gọi M là trung điểm của AO, nối MB.So sánh: MA = MB = MO=> Điểm B thuộc đường tròn (M; AO/2)Mà: B thuộc đường tròn (O)=> B là giao điểm của đường tròn (M) và đường tròn (O)* Các bước dựng tiếp tuyến AB với (O)- B1: Nối O với A, xác định trung điểm M của OA- B2: Vẽ (M; MO), cắt (O) tại hai điểm B và C- B3: Kẻ AB, AC chính là hai tiếp tuyến cần dựngHướng dẫn về nhàHọc định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường trònRèn kĩ năng dựng tiếp tuyến của đường tròn qua một điểm nằm ngoài hoặc trên đường trònBTVN: 21; 22; 23; 24 trang 112 - SGK 42; 43; 44 trang 134 - SBTChúc các em học tốt

Danh sách file (1 files)