Tuesday, 05/07/2022 - 15:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

T 29 Bai tap (sinh 6)-t-29-bai-tap-sinh-6-8106508.html

 22/09/2012, 20:23
LÙ XUÂN THỦY sinh học 6Chào mừng các thầy cô về dự tiết học hôm nay! Môn:* Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Có những loại lá biến dạng nào? Lấy ví dụ minh họa Đáp án: - Lá biến thành gai VD: Cây xương rồng - Lá biến thành tua cuốn, tay móc VD: cây mây, cây đậu Hà Lan - Lá vảy VD: củ dong ta, củ giềng - Lá dự trữ chất hữu cơ VD: củ hành - Lá bắt mồi VD: cây bèo đất, cây nắp ấm TIẾT 29: BÀI TẬPBài tập 1: Bài tập 1: Quan sát hình ảnh chiếc lá,hãy xác định lá gồm những bộ phận nào?Gân láPhiến láCuống láBiểu bì bao bọc bên ngoài Thịt lá ở bên trongc. Gân lá xen giữa phần thịt lá d. Cả a,b,cBài tập 2: Khoanh tròn vào một trong những chữ cái (a, b, c, d) ở đầu câu em cho là đúng. So sánh hai quá trình quang hợp và hô hấp?Giống nhau:Khác nhau: Bài tập 5- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - So sánh hai quá trình quang hợp và hô hấp?Giống nhau:- Có ý nghĩa đối với cây xanh. - Chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài: nhiệt độ, không khí …Khác nhau:- Xảy ra ở lá , thaân non caây xanh.-Xảy ra ở tất cả các bộ phận của cây.-Tạo chất hữu cơ.-Hút khí oxi và nhả khí cacbonic.-Hút khí cacbonic và nhả khí oxi.-Phân giải chất hữu cơ.-Xảy ra mọi lúc, kể cả ngày và đêm.-Chỉ xảy vào ban ngày, lúc có ánh sáng. Bài tập 5 * Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp Nước + Khí cacbonic Tinh bột + Khí oxi(Rễ hút từ đất) (lá lấy từ không khí) (trong lá) (lá nhả ra môi trường)* Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp Chất hữu cơ + Khí ôxi → Năng lượng + khí cacbônic + Hơi nướcánh sángchất diệp lụcBài tập 4: Viết sơ đồ tóm tắt 2 quá trình quang hợp và hô hấptrái ngược nhau oxicacbonicthống nhấtBài tập 5: Em hãy chọn từ, cụm từ cho sẵn ( cacbonic, trái ngược nhau, quang hợp, ôxi, thống nhất, hô hấp ) để điền vào chỗ (….) sao cho phù hợp.Quang hợp và hô hấp là hai quá trình (1)……………………... quá trình này thải oxi hút cacbonic thì quá trình kia hút (2)……. và thải (3)……….......Nhưng hai quá trình này lại (4)…………… với nhau, liên quan với nhau chặt chẽ, quá trình này hoạt động kém ảnh hưởng lập tức đến quá trình kia.Câu hỏi: Qua bài tập trên em hãy cho biết hô hấp và quang hợp có mối quan hệ gì với nhau?Đáp án: Quang hợp và hô hấp là 2 quá trình trái ngược nhau, nhưng lại có quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhauNước và muối khoángTạo sức hút, giúp vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên láGiúp lá cây khỏi bị đốt nóngBài tập 6: Quan sát sơ đồ và nêu ý nghĩa của sự thoát hơi nướcBài tập 7: Khoanh tròn vào một trong những chữ cái (a,b,c,d) ở đầu câu em cho là đúng. a. Nhiệt độ, nước, hàm lượng khí cacbonic, ánh sáng b. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gió c. Hàm lượng khí cacbonic, gió, độ ẩm không khí d. Độ ẩm không khí, gió và nướcĐáp án: - Tích cực trồng cây xanh ở trường, ở nhà, ở địa phương - Tham gia chăm sóc và bảo vệ cây - Bảo vệ môi trường, ngăn chặn những hành động xấu đến môi trường và cây xanhCâu hỏi: Mỗi chúng ta có thể làm gì để tham gia bảo vệ và phát triển cây xanh?1. Những lá nào sau đây toàn lá kép:a. Mồng tơi, ngô, bí, mía. b. Hoa hồng, me, khế.c. Bạch đàn, ổi, phượng. d. Me, phượng, mít.2. Cấu tạo trong của phiến lá gồm:a. Thịt lá, ruột, vỏ b.Bó mạch, gân chính, biểu bìc. Biểu bì, gân lá ,ruột d. Biểu bì, thịt lá, gân lá.3.Nguyên liệu lá cây sử dụng để chế tạo tinh bột là:a.Khí cacbonic và muối khoáng b. Khí ôxi và nướcc.Nước và khí cacbonic d. Khí oxi, nước và muối khoáng. 4. Lá biến thành vảy gặp ở các cây:Riềng, nghệ b. Bầu bí, mây c. Xương rồng, cành giao. d. Hành, tỏiBài tập: Haõy khoanh troøn vaøo moät trong nhöõng chöõ caùi (a,b,c…) ôû ñaàu caâu ñuùng :Đáp án: Những cây không có lá hoặc lá rụng sớm (Xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do thân đảm nhận vì ở những cây, thân và cành cũng có lục lạp chứa diệp lụcCâu hỏi: Cây không có lá hoặc lá rụng sớm (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào đảm nhận? * Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhàÔn lại kiến thức đã học trong chương 4.- Nghiên cứu bài 26 sinh sản sinh dưỡng tự nhiênXin chân thành cảm ơn!

Danh sách file (1 files)