Friday, 02/12/2022 - 06:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

Hoa si tieu bieu-hoa-si-tieu-bieu-6555104.html

 11/11/2011, 19:19
NHỮNG KIỆT TÁC ĐIÊU KHẮCMICHELANGELO, BUONARROTI(1475 - 1564)Madonna of the Stairs (1490) - bằng đá - trưng bày tại Casa Buonarroti, thành phố Florence, Italy.Battle of the Centaurs. (1492) -bằng đá – trưng bày tại Casa Buonarroti, thành phố Florence, Italy. Crucifix from the Santo Spirito Convent. (1492) bằng gỗ - trưng bày tại Casa Buonarroti, thành phố Florence, Italy. Saint Proculus. (1494-1495) - bằng đá- trưng bày tại Basilica of San Domenico, thành phố Bologna, Italy.  sưu tầm và thực hiện slideshow:JEAN PAUL VUBacchus. (1496-1497) - bằng đá – trưng bày tại Viện bảo tàng Museo Nazionale del Bargello, thành phố Florence, Italy. Pieta. (1499) - bằng đá. - trưng bày trong St. Peter, Vatican.  David. (1501-1504) -bằng đá – trưng bày tại Galleria dell`Accademia, thành phố: Florence, Italy. Tondo Pitti - Virgin and Child with the Young St. John. (1503-1504) bằng đá – trưng bày tại Museo Nazionale, Bargello, thành phố Florence, Italy. Tondo Taddei. (1503-1504) bằng đá – trưng bày trong Royal Academy of Arts, tại London, -Anh Quốc Virgin and Child. (1504) -bằng đá – trưng bày tại Onze Lieve-Vrouw, thành phố Bruges, Vương Quốc Bỉ Mộ phần của Giáo Hòang Julius II (1542-1545) bằng đá - tại San Pietro in Vincoli, Rome, Italy. Moses. (1513-1516 ) bằng đá - trong nhà thờ San Pietro in Vincoli, Rome, Italy. Dying Slave.(1513-1516) bằng đá - trưng bày trong Viện Bảo Tàng Louvre, Paris, France Victory.(1520-1525) Bằng đá – trưng bày trong Palazzo Vecchio, Rome, Florence, Italy Rebellious Slave. (1513-1516) - bằng đá - trưng bày trong Viện bảo tàng Louvre, Paris, France. Pieta. (1550) bằng đá - trưng bày tại Museo dell`Opera del Duomo, Florence, Italy Crouching Boy. (1524) bằng đá -The Hermitage, St. Petersburg, Russia (Nga)Pieta Rondanini, (1564) - bằng đá – trưng bày tại Castello Sforzesco, Milan, Italy Mộ phần của Lorenzo Gia đình Medici. (1526-1531) bằng đá - Medici Chapel, San Lorenzo, Florence, Italy. Tượng Đức Mẹ Maria – (1521-1534) bằng đá - trưng bày trong Medici Chapel, San Lorenzo, Florence, Italy. Mộ phần của Giuliano Gia đình Medici. (1526-1531) bằng đá- Medici Chapel, San Lorenzo, Florence, Italy. Michelangelo, Buonarroti (1475-1564)Là một Họa sĩ, Điêu khắc gia, Kiến trúc sư và còn là một Thi sĩ đại tài của Thế giới. sinh ngày 06/03/1475 tại Caprese - Italy - qua đời ngày 18/02/1564.Sưu tầm và thực hiện slideshow: JEAN PAUL VU

Danh sách file (1 files)