Wednesday, 25/05/2022 - 18:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh-chuyen-cu-trong-phu-chua-trinh-9791243.html

 01/11/2013, 16:42
Đọc thêm:CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH(Trích: “Vũ trung tuỳ bút”) - Phạm Đình Hổ -Tiết 22 Văn bản: + Phần 2: Còn lại: Sự nhũng nhiễu của quan lại với dân chúng. Bố cục 2 phần: + Phần 1: Từ đầu - “... kẻ thức giả biết đó là triệu bất tường”: Thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan lại hầu cận trong phủ chúa. Khoảng năm Giáp Ngọ, ất Mùi (1774-1775), trong nước vô sự, Thịnh Vương (Trịnh Sâm) + thích chơi đèn đuốc, thường ngự ở các li cung trên Tây Hồ, núi Tử Trầm, núi Dũng Thuý. + … xây dựng đình đài cứ liên miên.+ Mỗi tháng ba bốn lần Vương ra cung Thuỵ Liên trên bờ Tây Hồ, binh lính dàn hầu vòng quanh bốn mặt hồ, các nội thần … bịt khăn, mặc áo đàn bà, bày bách hoá chung quanh bờ hồ để bán. […] các quan đại thần tuỳ ý ghé vào bờ mua bán các thứ như ở cửa hàng trong chợ. [...]Bọn nhạc công hoà... vài khúc nhạc. + [...] Bao nhiêu những loài trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch, chậu hoa cây cảnh ở chốn dân gian chúa đều sức thu lấy, không thiếu một thứ gì. + Có khi lấy cả cây đa to, cành lá rườm rà, như cây cổ thụ mọc trên đầu non hốc đá rễ dài đến vài trượng phải một cơ binh mới khiêng nổi, lại bốn người đi kèm, đều cầm gươm, đánh thanh la, đốc thúc quân lính khiêng di cho đều tay [...] Khoảng năm Giáp Ngọ, ất Mùi (1774-1775), trong nước vô sự, Thịnh Vương (Trịnh Sâm) + thích chơi đèn đuốc, thường ngự ở các li cung trên Tây Hồ, núi Tử Trầm, núi Dũng Thuý. + … xây dựng đình đài cứ liên miên.+ Mỗi tháng ba bốn lần Vương ra cung Thuỵ Liên trên bờ Tây Hồ, binh lính dàn hầu vòng quanh bốn mặt hồ, các nội thần … bịt khăn, mặc áo đàn bà, bày bách hoá chung quanh bờ hồ để bán. […] các quan đại thần tuỳ ý ghé vào bờ mua bán các thứ như ở cửa hàng trong chợ. [...]Bọn nhạc công hoà... vài khúc nhạc. + [...] Bao nhiêu những loài trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch, chậu hoa cây cảnh ở chốn dân gian chúa đều sức thu lấy, không thiếu một thứ gì. + Có khi lấy cả cây đa to, cành lá rườm rà, như cây cổ thụ mọc trên đầu non hốc đá rễ dài đến vài trượng phải một cơ binh mới khiêng nổi, lại bốn người đi kèm, đều cầm gươm, đánh thanh la, đốc thúc quân lính khiêng di cho đều tay [...] Khoảng năm Giáp Ngọ, ất Mùi (1774-1775), trong nước vô sự, Thịnh Vương (Trịnh Sâm) + thích chơi đèn đuốc, thường ngự ở các li cung trên Tây Hồ, núi Tử Trầm, núi Dũng Thuý. + … xây dựng đình đài cứ liên miên.+ Mỗi tháng ba bốn lần Vương ra cung Thuỵ Liên trên bờ Tây Hồ, binh lính dàn hầu vòng quanh bốn mặt hồ, các nội thần … bịt khăn, mặc áo đàn bà, bày bách hoá chung quanh bờ hồ để bán. […] các quan đại thần tuỳ ý ghé vào bờ mua bán các thứ như ở cửa hàng trong chợ. [...]Bọn nhạc công hoà... vài khúc nhạc. + [...] Bao nhiêu những loài trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch, chậu hoa cây cảnh ở chốn dân gian chúa đều sức thu lấy, không thiếu một thứ gì. + Có khi lấy cả cây đa to, cành lá rườm rà, như cây cổ thụ mọc trên đầu non hốc đá rễ dài đến vài trượng phải một cơ binh mới khiêng nổi, lại bốn người đi kèm, đều cầm gươm, đánh thanh la, đốc thúc quân lính khiêng di cho đều tay [...] Khoảng năm Giáp Ngọ, ất Mùi (1774-1775), trong nước vô sự, Thịnh Vương (Trịnh Sâm) + thích chơi đèn đuốc, thường ngự ở các li cung trên Tây Hồ, núi Tử Trầm, núi Dũng Thuý. + … xây dựng đình đài cứ liên miên.+ Mỗi tháng ba bốn lần Vương ra cung Thuỵ Liên trên bờ Tây Hồ, binh lính dàn hầu vòng quanh bốn mặt hồ, các nội thần … bịt khăn, mặc áo đàn bà, bày bách hoá chung quanh bờ hồ để bán. […] các quan đại thần tuỳ ý ghé vào bờ mua bán các thứ như ở cửa hàng trong chợ. [...]Bọn nhạc công hoà... vài khúc nhạc. + [...] Bao nhiêu những loài trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch, chậu hoa cây cảnh ở chốn dân gian chúa đều sức thu lấy, không thiếu một thứ gì. + Có khi lấy cả cây đa to, cành lá rườm rà, như cây cổ thụ mọc trên đầu non hốc đá rễ dài đến vài trượng phải một cơ binh mới khiêng nổi, lại bốn người đi kèm, đều cầm gươm, đánh thanh la, đốc thúc quân lính khiêng di cho đều tay [...] “Mỗi khi đêm thanh cảnh vắng tiếng chim kêu vượn hót ran khắp bốn bề, hoặc nửa đêm ồn ào như trận mưa sa gió táp, vỡ tổ tan đàn, kẻ thức giả biết đó là “triệu bất tường”. “Mỗi khi đêm thanh cảnh vắng tiếng chim kêu vượn hót ran khắp bốn bề, hoặc nửa đêm ồn ào như trận mưa sa gió táp, vỡ tổ tan đàn, kẻ thức giả biết đó là “triệu bất tường”. + [...]Họ dò xem nhà nào có chậu hoa cây cảnh, chim tốt khướu hay, thì biên ngay hai chữ “phụng thủ” vào. + Đêm đến các cậu trèo qua tường thành lẻn ra, sai tay chân đem lính đến lấy phăng đi, rồi buộc cho tội đem giấu vật cung phụng để doạ lấy tiền. + Hòn đá hoặc cây cối gì to lớn quá, thậm chí phải phá nhà huỷ tường để khiêng ra. + Các nhà giàu bị họ vu là giấu vật cung phụng, thường phải bỏ của ra kêu van chí chết, có khi phải đập bỏ núi non bộ, hoặc phá bỏ cây cảnh để tránh khỏi tai vạ. + [...]Họ dò xem nhà nào có chậu hoa cây cảnh, chim tốt khướu hay, thì biên ngay hai chữ “phụng thủ” vào. + Đêm đến các cậu trèo qua tường thành lẻn ra, sai tay chân đem lính đến lấy phăng đi, rồi buộc cho tội đem giấu vật cung phụng để doạ lấy tiền. + Hòn đá hoặc cây cối gì to lớn quá, thậm chí phải phá nhà huỷ tường để khiêng ra. + Các nhà giàu bị họ vu là giấu vật cung phụng, thường phải bỏ của ra kêu van chí chết, có khi phải đập bỏ núi non bộ, hoặc phá bỏ cây cảnh để tránh khỏi tai vạ. + [...]Họ dò xem nhà nào có chậu hoa cây cảnh, chim tốt khướu hay, thì biên ngay hai chữ “phụng thủ” vào. + Đêm đến các cậu trèo qua tường thành lẻn ra, sai tay chân đem lính đến lấy phăng đi, rồi buộc cho tội đem giấu vật cung phụng để doạ lấy tiền. + Hòn đá hoặc cây cối gì to lớn quá, thậm chí phải phá nhà huỷ tường để khiêng ra. + Các nhà giàu bị họ vu là giấu vật cung phụng, thường phải bỏ của ra kêu van chí chết, có khi phải đập bỏ núi non bộ, hoặc phá bỏ cây cảnh để tránh khỏi tai vạ. + [...]Họ dò xem nhà nào có chậu hoa cây cảnh, chim tốt khướu hay, thì biên ngay hai chữ “phụng thủ” vào. + Đêm đến các cậu trèo qua tường thành lẻn ra, sai tay chân đem lính đến lấy phăng đi, rồi buộc cho tội đem giấu vật cung phụng để doạ lấy tiền. + Hòn đá hoặc cây cối gì to lớn quá, thậm chí phải phá nhà huỷ tường để khiêng ra. + Các nhà giàu bị họ vu là giấu vật cung phụng, thường phải bỏ của ra kêu van chí chết, có khi phải đập bỏ núi non bộ, hoặc phá bỏ cây cảnh để tránh khỏi tai vạ. + [...]Họ dò xem nhà nào có chậu hoa cây cảnh, chim tốt khướu hay, thì biên ngay hai chữ “phụng thủ” vào. + Đêm đến các cậu trèo qua tường thành lẻn ra, sai tay chân đem lính đến lấy phăng đi, rồi buộc cho tội đem giấu vật cung phụng để doạ lấy tiền. + Hòn đá hoặc cây cối gì to lớn quá, thậm chí phải phá nhà huỷ tường để khiêng ra. + Các nhà giàu bị họ vu là giấu vật cung phụng, thường phải bỏ của ra kêu van chí chết, có khi phải đập bỏ núi non bộ, hoặc phá bỏ cây cảnh để tránh khỏi tai vạ. 1. Nghệ thuật: Bằng thể văn tuỳ bút tác giả ghi chép sự việc cụ thể, chân thực khách quan và sinh động. III. Tổng kết – ghi nhớ: 2. Nội dung:- Văn bản phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê -Trịnh.- Thái độ bất bình, phê phán kín đáo của tác giả về hiện thực đen tối của lịch sử nước ta vào cuối thế kỉ XVIII. Em có cảm nhận gì về cuộc sống người dân sống dưới thời chúa Trịnh Sâm ? (Bài văn ngắn khoảng 30 dòng)Câu hỏi viết thu hoạch:

Danh sách file (1 files)