Wednesday, 17/08/2022 - 21:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

Bài 45. Nguồn gốc cây trồng-sh6-nguon-goc-cay-trong-7298668.html

 27/03/2012, 08:45
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚPChào mừng các em học sinh TRẦN THỊ NHẠNTRƯỜNG THCS CHIỀNG XÔMTIẾT 55 –BÀI 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG1. Kể tên một số cây trồng và công dụng của chúng?2. Cho biết cây được trồng với mục đích gì?TIẾT 55 –BÀI 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?- Người xưa thu hái quả, hạt... cây dạiCây trồng Đem gieo trồng Quan sát hình sau và dựa vào thông tin phần 1 cho biết tại sao lại có cây trồng? Cây trồng bắt nguồn từ đâu?- Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.TIẾT 55 –BÀI 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?- Người xưa chỉ thu nhặt quả, hạt, củ ... của cây cối mọc dại làm thức ăn. Về sau do nhu cầu cuộc sống, người ta phải giữ lại giống của chúng để gieo trồng nên mới có cây trồng. - Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?Chuối dại- Quả to, ngọt, không hạtChuối trồng- Quả nhỏ, chát, nhiều hạtSo sánh các tính chất: Kích thước quả? vị của quả? có hạt hay không giữa chuối dại và chuối trồng?- Hạt nhỏ, ít hạt, chất lượng kém, ít thứ cây.- Hạt to, nhiều hạt, chất lượng tốt, nhiều thứ cây.Lúa dạiLúa trồngSo sánh kích thước hạt? số hạt trên cây? chất lượng hạt? số thứ cây nhiều hay ít giữa cây lúa dại và cây lúa trồng?Hoa hồng dạiCác loại hoa hồng trồng - Hoa nhỏ, ít cánh, ít màu sắc, ít thứ cây. Hoa to, nhiều cánh, nhiều màu sắc, nhiều thứ cây.So sánh kích thước hoa? số cánh trên một bông? số lượng màu sắc hoa? số thứ cây giữa cây hoa hồng dại và cây hoa hồng trồng?1. Hãy kể tên các cây cải trồng có trong hình? Cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?5Hình 45.1. 1 Cải dại; 2, 3, 4, 5. Các cây cải trồngSúp lơ sử dụng hoaBắp cải sử dụng láCải củ sử dụng rễ củSu hào sử dụng thân.5Kích thước nhỏ chất lượng kém ít thứ câyKích thước to chất lượng tốt nhiều thứ câyRễ, thân lá, hoa.So sánh kích thước? chất lượng các bộ phận con người sử dụng và số thứ cây giữa cây cải dại và cây cải trồng? Cải củ sử dụng rễ củSúp lơ sử dụng hoaBắp cải sử dụng láSu hào sử dụng thân Quả to, ngọt, không hạt Hạt nhỏ, ít hạt, chất lượng kém, ít thứ cây Hạt to, nhiều hạt, chất lượng tốt, nhiều thứ cây. Hoa nhỏ, ít cánh, ít màu sắc, ít thứ cây.Hoa to, nhiều cánh, nhiều màu sắc, nhiều thứ cây.Quả nhỏ, chát, nhiều hạtKích thước nhỏ chất lượng kém ít thứ câyKích thước to chất lượng tốt, nhiều thứ câyRễ, thân lá, hoa.1. Qua bảng trên cho biết các bộ phận con người sử dụng ở cây trồng khác ở cây dại như thế nào? TIẾT 55 –BÀI 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?- Cây trồng khác cây dại là: Các bộ phận của cây trồng mà con người sử dụng có kích thước to hơn, chất lượng tốt hơn, có nhiều thứ cây hơn so với cây dại.- Người xưa chỉ thu nhặt quả, hạt, củ ... của cây cối mọc dại làm thức ăn. Về sau do nhu cầu cuộc sống, người ta phải giữ lại giống của chúng để gieo trồng nên mới có cây trồng. - Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Quả to, ngọt, không hạt Hạt nhỏ, ít hạt, chất lượng kém, ít thứ cây Hạt to, nhiều hạt, chất lượng tốt, nhiều thứ cây. Hoa nhỏ, ít cánh, ít màu sắc, ít thứ cây.Hoa to, nhiều cánh, nhiều màu sắc, nhiều thứ cây.Quả nhỏ, chát, nhiều hạtKích thước nhỏ chất lượng kém ít thứ câyKích thước to chất lượng tốt, nhiều thứ câyRễ, thân lá, hoa.1. Qua bảng trên cho biết các bộ phận con người sử dụng ở cây trồng khác ở cây dại như thế nào? 2. Giải thích vì sao có sự khác nhau đó?TIẾT 55 – BÀI 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG 1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào? - Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?- Cây trồng khác cây hoang dại là: Các bộ phận con người sử dụng ở cây trồng có kích thước to hơn, chất lượng tốt hơn, có nhiều thứ cây hơn ở cây dại.- Người xưa chỉ thu nhặt quả, hạt, củ ... của cây cối mọc dại làm thức ăn. Về sau do nhu cầu cuộc sống, người ta phải giữ lại giống của chúng để gieo trồng nên mới có cây trồng. - - - - Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.3412Chọn giống:Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...Chăm sóc cây (tưới nước, bón phân, bắt sâu...)Nhân giống (bằng hạt, bằng chiết, ghép...)Tạo điều kiện thuận lợi để cây bộc lộ hết những đặc tính tốt.Đáp ứng nhu cầu sử dụng giống cây trồng.Cải biến đặc tính di truyền của giống cây.1. Lựa chọn tên các biện pháp cải tạo thực vật để điền vào cột cho phù hợp?2. Chọn số 1, 2, 3, 4 để điền vào cột cho phù hợp với thứ tự các biện pháp cải tạo thực vật?3412Chọn giống:Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...Chăm sóc cây (tưới nước, bón phân, bắt sâu...)Nhân giống (bằng hạt, bằng chiết, ghép...)Tạo điều kiện thuận lợi để cây bộc lộ hết những đặc tính tốt.Đáp ứng nhu cầu sử dụng giống cây trồng.Cải biến đặc tính di truyền của giống cây.Qua bảng vừa hoàn thành cho biết các biện pháp đầu tiên của cải tạo thực vật là gì? Nêu mục đích của các biện pháp đó đó?TIẾT 55 – BÀI 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG 1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào? - Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?- Cây trồng khác cây hoang dại là: Các bộ phận con người sử dụng ở cây trồng có kích thước to hơn, chất lượng tốt hơn, có nhiều thứ cây hơn ở cây dại. - Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...)- Người xưa chỉ thu nhặt quả, hạt, củ ... của cây cối mọc dại làm thức ăn. Về sau do nhu cầu cuộc sống, người ta phải giữ lại giống của chúng để gieo trồng nên mới có cây trồng. - Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.ngô2. Ghép cành(Cải biến đặc tính di truyền của giống)Mo17Bắp ngô laiB73LAI GIỐNG1. Lai giống ngô và lai giống lúaMo 17B73Cây laiMo 17B73XCà chua ba lan ít quả, quả nhiều hạt, ít thịt quảCà chua hồng lan nhiều quả, quả ít hạt, nhiều thịt quảGÂY ĐỘT BIẾN (Cải biến đặc tính di truyền của giống cây)*KỸ THUẬT DI TRUYỀNNuôi cấy và gây đột biến tế bào sinh dưỡng trong ống nghiệmCấy gen tạo ra giống biến đổi gen(Cải biến đặc tính di truyền của giống cây)3412Chọn giống:Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...Chăm sóc cây (tưới nước, bón phân, bắt sâu...)Nhân giống (bằng hạt, bằng chiết, ghép...)Tạo điều kiện thuận lợi để cây bộc lộ hết những đặc tính tốt.Đáp ứng nhu cầu sử dụng giống cây trồng.Cải biến đặc tính di truyền của giống cây.Cho biết biện pháp 2 của cải tạo thực vật là gì? Nêu mục đích của biện pháp đó?TIẾT 55 – BÀI 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG 1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào? - Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?- Cây trồng khác cây hoang dại là: Các bộ phận con người sử dụng ở cây trồng có kích thước to hơn, chất lượng tốt hơn, có nhiều thứ cây hơn ở cây dại. - Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...) - Chọn giống- Người xưa chỉ thu nhặt quả, hạt, củ ... của cây cối mọc dại làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của chúng để gieo trồng nên mới có cây trồng. - Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG Chọn giống lúaChọn giống ngô(Chọn những cây tốt phù hợp nhu cầu sử dụng để làm giống)Chọn giống gừngChọn giống cây ăn quả trái mùa3412Chọn giống:Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...Chăm sóc cây (tưới nước, bón phân, bắt sâu...)Nhân giống (bằng hạt, bằng chiết, ghép...)Tạo điều kiện thuận lợi để cây bộc lộ hết những đặc tính tốt.Đáp ứng nhu cầu sử dụng giống cây trồng.Cải biến đặc tính di truyền của giống cây.Cho biết biện pháp thứ 3 của cải tạo thực vật là gì? Nêu mục đích của biện pháp đó?TIẾT 55 – BÀI 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG 1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào? - Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?- Cây trồng khác cây hoang dại là: Các bộ phận con người sử dụng ở cây trồng có kích thước to hơn, chất lượng tốt hơn, có nhiều thứ cây hơn ở cây dại. - Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...) - Chọn giống- Nhân giống- Người xưa chỉ thu nhặt quả, hạt, củ ... của cây cối mọc dại làm thức ăn. Về sau do nhu cầu cuộc sống, người ta phải giữ lại giống của chúng để gieo trồng nên mới có cây trồng. - Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. NHÂN GIỐNG 1.Giâm cành2. Chiết cành3. Ghép cây4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm5. Gieo hạt(Đáp ứng nhu cầu sử dụng giống)3412Chọn giống:Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...Chăm sóc cây (tưới nước, bón phân, bắt sâu...)Nhân giống (bằng hạt, bằng chiết, ghép...)Tạo điều kiện thuận lợi để cây bộc lộ hết những đặc tính tốt.Đáp ứng nhu cầu sử dụng giống cây trồng.Cải biến đặc tính di truyền của giống cây.Cho biết biện pháp thứ 4 của cải tạo thực vật là gì? Nêu mục đích của biện pháp đó?TIẾT 55 – BÀI 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG 1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào? - Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?- Cây trồng khác cây hoang dại là: Các bộ phận con người sử dụng ở cây trồng có kích thước to hơn, chất lượng tốt hơn, có nhiều thứ cây hơn ở cây dại. - Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...)- Chọn giống.- Nhân giống.- Chăm sóc cây.- Người xưa chỉ thu nhặt quả, hạt, củ ... của cây cối mọc dại làm thức ăn. Về sau do nhu cầu cuộc sống, người ta phải giữ lại giống của chúng để gieo trồng nên mới có cây trồng. - Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.Chăm sóc cây trồng như: (Làm cỏ, vun gốc, bắt sâu, bón phân, tưới nước...)CHĂM SÓC CÂY(Tạo điều kiện thuận lợi để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt)Một số thành tựu mà con người đạt được trong hơn một thập niên vừa quaQua các hình ảnh vừa quan sát cho biết nhờ đâu ngày nay lại có nhiều thứ cây trồng khác nhau đó?TIẾT 55 – BÀI 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG 1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào? - Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?- Cây trồng khác cây hoang dại là: Các bộ phận con người sử dụng ở cây trồng có kích thước to hơn, chất lượng tốt hơn, có nhiều thứ cây hơn ở cây dại. - Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...)- Chọn giống.- Nhân giống- Chăm sóc cây.- Người xưa chỉ thu nhặt quả, hạt, củ ... của cây cối mọc dại làm thức ăn. Về sau do nhu cầu cuộc sống, người ta phải giữ lại giống của chúng để gieo trồng nên mới có cây trồng. - Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.Vậy: Nhờ khả năng cải tạo thực vật của con người, ngày nay đã có rất nhiều thứ cây trồng khác nhau.a) Cây trồng bắt nguồn từ ...... Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ .......... cây dại ban đầu con người đã tạo ra được ................................. khác xa và ................ tổ tiên hoang dại của chúng.b) Nhờ khả năng ................. của con người, ngày nay đã có nhiều thứ cây trồng khác nhau.1. Hãy chọn những từ hay cụm từ đã học điền vào chỗ chấm trong các câu sau cho phù hợp?cây dại.một loàinhiều thứ cây trồngtốt hơn hẳncải tạo thực vậtCỦNG CỐ LUYỆN TẬP2. Tại sao lại có cây trồng? Cây trồng bắt nguồn từ đâu?- Người xưa chỉ thu nhặt quả, hạt, củ ... của cây cối mọc dại làm thức ăn. Về sau do nhu cầu cuộc sống, người ta phải giữ lại giống của chúng để gieo trồng nên mới có cây trồng. - Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.- Cây trồng khác cây hoang dại là: Các bộ phận con người sử dụng ở cây trồng có kích thước to hơn, chất lượng tốt hơn, có nhiều thứ cây hơn ở cây dại.3. Cây trồng khác cây dại như thế nào? Vì sao có sự khác nhau đó?- Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.4. Muốn cải tạo thực vật cần phải làm gì?- Dùng các biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền...) - Chọn giống. - Nhân giống. - Chăm sóc cây. Nhờ khả năng cải tạo thực vật của con người, ngày nay đã có rất nhiều thứ cây trồng khác nhau.5. Nhờ đâu ngày nay lại có nhiều thứ cây trồng?HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ- Học bài và làm bài tập 1,2,3 SGK Đọc trước bài 46 thực vật góp phần điều hoà khí khậu, tập trả lời theo câu hỏi của bài. Chân thành cám ơn quí thầy cô !Tạo điều kiện thuận lợi để cây bộc lộ hết những đặc tính tốt.Đáp ứng nhu cầu sử dụng giống cây trồng.Cải biến đặc tính di truyền của giống cây.1. Lựa chọn tên các bước cải tạo thực vật để điền vào cột cho phù hợp?2. Chọn số 1,2,3,4 để điền vào cột cho phù hợp với thứ tự các bước cải tạo thực vật?

Danh sách file (1 files)