Wednesday, 17/08/2022 - 21:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

Bài 4. Các quốc gia cổ đại Phương Đông-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-7278115.html

 23/03/2012, 22:13
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠIPHƯƠNG ĐÔNGEM HÃY KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI NHỮNG CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. CON NGƯỜI XUẤT HIỆN CÁCH NAY KHOẢNG: A. 2-3 TRIỆU NĂM B. 3-4 TRIỆU NĂM C. 4-5 TRIỆU NĂM D.5-6 TRIỆU NĂMKIỂM TRA BÀI CŨCu 2: Xem tranh v so snh s? khc nhau gi?a ngu?i tinh khơn v ngu?i t?i c??33 1. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯỢC HÌNH THÀNH Ở ĐÂU VÀ TỪ BAO GIỜ? BI 4CC QU?C GIA C? D?I PHUONG DƠNG Em hy xc d?nh v? trí cc qu?c gia c? d?i phuong Dơng trn lu?c d?Sự ra đời của các quốc gia cổ đại phương đông có điểm gì giống nhau?Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông lại ra đời ở lưu vực các dòng sông? Em hy miu t? c?nh lm ru?ng c?a ngu?i Ai c?p qua hình 8 SGK trang 11Thuỷ lợi + Đặc điểm: ra đời ở lưu vực những con sông lớn: Ai Cập(sông Nin),Lưỡng Hà(sông Ơ-phơ-rat và Ti – gơ-rơ), Trung Quốc(sông Hoàng Hà và Trường Giang), Ấn Độ(sông Ấn và sông Hằng) + Thời gian: Vào cuối Thiên niên kỷ IV đến đầu Thiên niên kỷ III TCNI. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯỢC HÌNH THÀNH Ở ĐÂU VÀ TÙ BAO GIỜ?ê 2. X? H?I C? D?I PHUONG DƠNG BAO G?M NH?NG t?NG L?P NO?BÀI 4CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯỢC HÌNH THÀNH Ở ĐÂU VÀ TÙ BAO GIỜ? TH?O LU?N NHĨM (3`): V? so d? cc t?ng l?p trong x h?i c? d?i phuong Dơng, nh?n xt so b? v? cc t?ng l?p? QUÝ TỘCLực lượng đông đảo, nộp thuế,phục dịch cho quý tộc, 2. X? H?I C? D?I PHUONG DƠNG BAO G?M NH?NG t?NG L?P NO?BÀI 4CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯỢC HÌNH THÀNH Ở ĐÂU VÀ TÙ BAO GIỜ?Có nhiều của cải, quyền lựcNô lệ“Điều 42: Dân tự do thuê ruộng cày, nếu ruộng không có thóc thì người này bị coi là chưa hết sức chăm bón, phải lấy người bên cạnh làm tiêu chuẩn để nộp thóc cho chủ ruộng.Điều 43: Nếu không cày cấy mà bỏ ruộng hoang thì người này phải căn cứ theo người bên cạnh để nộp thóc cho chủ ruộng và phải cày bừa ruộng đã bỏ hoang cho bằng phẳng rồi trả lại cho chủ ruộng.”Qua 2 điều luật trên, theo em người cày thuê ruộng phải làm việc như thế nào? Em hy tìm nh?ng di?m n?m trong b? lu?t Ha-mu-ra-bi?Quý tộccĩ nhi?u c?a c?i v quy?n th?Nơng dnĐông đảo nhất, nộp thuế và phải chịu lao dịchNô lệHầu hạ, lệ thuộc Quý tộc 2. X? H?I C? D?I PHUONG DƠNG BAO G?M NH?NG t?NG L?P NO?BÀI 4CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯỢC HÌNH THÀNH Ở ĐÂU VÀ TÙ BAO GIỜ? 3.NH NU?C CHUYN CH? C? D?I PHUONG DƠNG ? Em hi?u nhu th? no v? nh nu?c chuyn ch? ? B? my quan l?i du?c t? ch?c nhu th? no?Là bộ máy Nhà nước vua nắm quyền hành tuyệt đối về luật pháp và quân đội 2. X? H?I C? D?I PHUONG DƠNG BAO G?M NH?NG t?NG L?P NO?BÀI 4CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯỢC HÌNH THÀNH Ở ĐÂU VÀ TÙ BAO GIỜ? C?NG C? Cu 1: Hy n?i c?t 1 sao cho tuong ?ng v?i c?t 2?1 + …; 2 + …; 3 + …; 4 + …CỦNG CỐCu 2.Khoanh trịn vo ch? ci nh?ng cu tr? l?i dng.?. X h?i c? d?i phuong Dơng g?m cc t?g l?p: A. Qu t?c, nơng dn B. Ch? nơ, nơ l? C. Qu t?c, nơng dn, nơ l? D. Ch? nơ, nơng dn, nơ l? HU?NG D?N H?C BI ? NH+ H?c thu?c bi, tr? l?i cu h?i trong SGK+ So?n bi m?i "cc qu?c gia c? d?i Phuong Ty"+ Xc d?nh v? trí cc qu?c gia c? d?i phuong Ty trn lu?c d??+ Th?i gian hình thnh cc qu?c gia c? d?i phuong Ty?+ X h?i c? d?i phuong Ty bao g?m cc t?ng l?p no?+ Ch? d? chi?m h?u nơ l? v ch? nơ nhu th? no?

Danh sách file (1 files)