Wednesday, 05/10/2022 - 18:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

Bài 25. Phong trào Tây Sơn-lich-su-7-6596363.html

 18/11/2011, 20:50
Chào mừng các thầy cô cùng các em học sinhTrường THCS Nguyễn TrãiGV: Nguyễn Thị Kim Ánh-1771 : Khởi nghĩa bùng nổ.- 9-1873: Hạ thành Quy Nhơn.- 1777: Lật dổ chính quyền họ Nguyễn.- 1785: Đánh tan quân xâm lược XiêmTrả lời:- 1786-1788: Tiến quân ra Bắc lật đổ chính quyền Trịnh LêKIỂM TRA BÀI CŨ Nêu vắn tắt tiến trình khởi Tây Sơn từ 1771-1788Nêu vắn tắt tiến trình khởi Tây Sơn từ 1771-1788Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH1.Quân Thanh xâm lược nước ta:a/ Hoàn cảnh:1.Quân Thanh xâm lược nước ta:- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.1/ Hoàn cảnh:Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta. Nhà Thanh có bỏ qua cơ hội đó không?Quang Trung đại phá quân ThanhEm hãy cho biết kế hoạch hành quân xâm lược của quân Thanh?Em có nhận xét gì về sự chuẩn bị của quân Thanh cho cuộc xâm lược nước ta ?Em có suy nghĩ gì về bè lũ Lê Chiêu Thống?- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.- 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta. b/ Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn:a/ Hoàn cảnh:Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANHTrước thế giặc mạnh, quân Tây Sơn đã có sự chuẩn bị như thế nào?1.Quân Thanh xâm lược nước ta:Quang Trung đại phá quân Thanh.1.Qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta:a/ Hoàn cảnh:Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH b. Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn:- Rút quân khỏi Thăng Long.- Lập phòng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.- 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta. 2. Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn:- Rút quân khỏi Thăng Long.Lập phòng tuyến Tam Điệp-Biện Sơn.1/ Hoàn cảnh:Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH1.Quân Thanh xâm lược nước ta:Quang Trung đại phá quân Thanh.Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long?Em hãy cho biết vì sao quân ta lập phòng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn?- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.- 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta.- Rút quân khỏi Thăng Long.Lập phòng tuyến Tam Điệp-Biện Sơn.a/ Hoàn cảnh:Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANHThái độ của quânThanh khi vào xâm lược nước ta? Bè lũ Lê Chiêu Thống thì sao?- Quân Thanh: chủ quan, kêu ngạo.- Lê Chiêu Thống thì luồn cúi, đê hèn.b/ Sự chuẩn bị của nghĩa quân Tây Sơn:1.Quân Thanh xâm lược nước ta:1.Quân Thanh xâm lược nước ta:2.Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) : - 22- 12- 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, niên hiệu là Quang Trung. Tại sao lúc lật đổ chính quyền họTrịnh, Nguyễn Huệ không lên ngôi mà đến bây giờ mới lên ngôi ? Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANHViệc ông lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì ?Quang Trung đại phá quân ThanhNhận xét lời tuyên thề của Quang Trung?Quang Trung dự định đánh quân Thanh vào dịp nào?Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân thanh vào dịp tết?Vua Quang Trung chuẩn bị đại phá quân Thanh như thế nào?Quang Trung đại phá quân Thanh1.Quân Thanh xâm lược nước ta:2.Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) : - 22- 12- 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, niên hiệu là Quang Trung. Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH2. Quang Trung đại phá quân Thanh:- 22- 12- 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.- Đêm 30 Tết, ta tiêu diệt đồn tiền tiêu.- Đêm mùng 3 Tết, ta bao vây tiêu diệt đồn Hạ Hồi.Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH1.Quân Thanh xâm lược nước ta:Quang TrungQuân Tây Sơn tập kếtQuân Tây Sơn tiến côngQuân Tây Sơn chiếm đóng.Đại bản doanh giặcĐồn địch bị tiêu diệtQuân Thanh rút chạyChiến thắng Ngọc Hồi- Đống ĐaĐô Đốc BảoĐô Đốc LongĐồn Ngọc Hồi có vị trí quan trọng như thế nào?Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào?Tại sao quân tây Sơn tấn công đồn Ngọc Hồi- Khương Thượng vào cùng một thời điểm là mồng 5 tết ?Chúng ta phải hiệp đồng tác chiến nếu đánh cung một lúc thì Tôn Sĩ Nghị sẽ bối rối không kịp điều quân tiếp viện được- 22- 12- 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.- Ngày 30 Tết, ta tiêu diệt đồn tiền tiêu.- Ngày mùng 3 Tết, ta bao vây và tiêu diệt đồn Hạ Hồi.- Ngày mùng 5 Tết, ta tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, Đống Đa. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.2. Quang Trung đại phá quân Thanh:Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH1.Quân Thanh xâm lược nước ta:2. Quang Trung đại phá quân Thanh:Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH1.Quân Thanh xâm lược nước ta:3. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của phong tràoTây Sơn:Sau 17 năm chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã thu được những kết qủa nào?a. Ý nghĩa:- Lật đổ các tập đoàn phong kiến,lập lại nền thống nhất quốc gia Đánh tan quân xâm lược Xiêm- Thanh bảo vệ tổ quốcb. Nguyên nhân thắng lợi:Vì sao quân Tây Sơn giành được nhiều thắng lợi như vậy?2. Quang Trung đại phá quân Thanh:Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH1.Quân Thanh xâm lược nước ta:3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong tràoTây Sơn:a. Ý nghĩa:b. Nguyên nhân thắng lợi:Được nhân dân ủng hộ Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quânNêu những đóng góp của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?Tượng đài Quang Trung( Tại gò Đống Đa- Hà Nội)Nhận xét về Quang Trung qua những cống hiến của ông? 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân Thanh chia làm 4 đạo tiến vào nước ta.- Lập phòng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn.1. Quân Thanh xâm lược nước ta: Bài 25: Phong trào Tây Sơn ( tiếp theo)Tiết 56: IV Tây Sơn đánh tan quân Thanh.2. Quang Trung đại phá quân Thanh ( 1789)- 22- 12- 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.- Ngày 30 Tết, ta tiêu diệt đồn tiền tiêu.- Ngày mùng 3 Tết, ta bao vây và tiêu diệt đồn Hạ Hồi.- Ngày mùng 5 Tết, ta tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, Đống Đa, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.* ý nghĩa lịch sử:3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:* Nguyên nhân thắng lợi: Lật đổ các tập đoàn phong kiến,lập lại nền thống nhất quốc gia. Đánh tan quân xâm lược Xiêm Thanh bảo vệ tổ quốc Được nhân dân ủng hộ.Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và Bộ chỉ huyBài tập:Trong cuộc đại phá quân Thanh 1789 của nghĩa quân Tây Sơn các trận đánh sau đã diễn ra theo trình tự như thế nào? Hãy chọn dáp án đúng nhấtA. Trận Đống Đa- Hà Hồi- Ngọc HồiB. Trận Hà Hồi- Ngọc Hồi- Đống ĐaC. Trận Đống Đa- Ngọc Hồi- Hà HồiD. Trận Ngọc Hồi- Hà Hồi- Đống Đa1/ Quang Trung đã làm gì để xây dựng đất nước và phục hồi nền văn hoá dân tộc?2/Chính sách quốc phòng DẶN DÒ:- Học bài cũ.- Chuẩn bị các câu hỏi sau:Tiết học đến đây là kết thúcChào tạm biệt!

Danh sách file (1 files)