Wednesday, 05/10/2022 - 20:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

Bài 25. Phong trào Tây Sơn-lich-su-7-6596332.html

 18/11/2011, 20:47
ledinhan.@.yahoo.com.vn1TRƯỜNG THCS VÕ NHƯ HƯNGLỊCH SỬ LỚP 7GV thực hiện: Lê Đình Anledinhan.@.yahoo.com.vn2Kiểm tra bài cũ1/ Tình hình chính trị ở Đàng Trong giữa sau thế kỉ XVIII như thế nào ?TRẢ LỜI-Chính quyền phong kiến họ Nguyễn suy yếu dần , mục nát.+ Mua quan bán tước phổ biến.+ Quan lại , hào cường đua nhau bóc lọt nhân dân và ăn chơi xa xỉ.+ Trong triều đình , Trương Phúc Loan nắm mọi quyền hành Đời sống nhân dân cơ cực. ledinhan.@.yahoo.com.vn32/Em hãy điền vào các ô còn lại trong bảng sau :Trình bày hiểu biết của mình về buổi ban đầu cuộc khởi nghĩa Tây sơn ? Mùa Xuân 1771Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn LữTây Sơn thượng đạo( An Khê) Tây Sơn hạ đạo( Kiên Mĩ)Nông dân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu sốLấy của nhà giàu cho cho người nghèoledinhan.@.yahoo.com.vn4Tiết 54 - Bài:25 PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)II/TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM.1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn. 2/ Chiến thắng Rạch Gầm –Xoài Mút.ledinhan.@.yahoo.com.vn5-1783 chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ hoàn toànII/TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM.1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.-Tháng 9/1773 nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn .-1774 kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận.-Hoà với Trịnh.1773Quy NhơnAn KhêNăm 1777 chúa Nguyễn bị giếtChúa Trịnhledinhan.@.yahoo.com.vn62/ Chiến thắng Rạch Gầm –Xoài Mút.a/ Nguyên nhân.-Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm.-1784 quân Xiêm tiến vào nước ta và chiếm được miền tây Gia Định-1/ 1785 Nguyễn Huệ đem quân vào và chọn khúc sông Rạch Gầm-Xoài Mút làm trận địa đánh địch.ledinhan.@.yahoo.com.vn7Cồn Bốn ThônCồn Bà KiểuCù lao Thới SơnThới ThạchSÔNG TIỀNCHỢ GIỮARạch GầmRạch Chà LáKIM SƠNRạch Xoài MútXoài HộtBÌNH ĐỨCMĨ THOLƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM – XOÀI MÚTb/ Diễn biến:ledinhan.@.yahoo.com.vn8Cồn Bốn ThônCồn Bà KiểuCù lao Thới SơnThới ThạchSÔNG TIỀNCHỢ GIỮARạch GầmRạch Chà LáKIM SƠNRạch Xoài MútXoài HộtBÌNH ĐỨCMĨ THOLƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM – XOÀI MÚT- 19-1-1785 ta nhử địch vào trận địa mai phục.- Thuỷ binh đồng loạt xông vào đánh..b/ Diễn biến:ledinhan.@.yahoo.com.vn9-Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.-Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân.c/ Kết quả:-Quân Xiêm bị đánh tan tác.d/ Ý nghĩa:2/ Chiến thắng Rạch Gầm –Xoài Mút. a/ Nguyên nhân.-Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm.- Giữa năm1784 quân Xiêm tiến vào nước ta và chiếm được miền tây Gia Định,-1/ 1785 Nguyễn Huệ đem quân vào và chọn khúc sông Rạch Gầm-Xoài Mút làm trận địa đánh địch.b/ Diễn biến:- 19-1-1785 ta nhử địch vào trận địa mai phục.- Thuỷ binh đồng loạt xông vào đánh.ledinhan.@.yahoo.com.vn10II/TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM.1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.-Tháng 9/1773 nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn .-1774 kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận.-Hoà với Trịnh.-1783 chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ hoàn toàn .2/ Chiến thắng Rạch Gầm –Xoài Mút.a/ Nguyên nhân.-Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm.- Giữa năm1784 quân Xiêm tiến vào nướcta và chiếm được miền tây Gia Định,-1/ 1785 Nguyễn Huệ đem quân vào và chọn khúc sông Rạch Gầm-Xoài Mút làm trận địa đánh địch.b/ Diễn biến:- 19-1-1785 ta nhử địch vào trận địa mai phục.- Thuỷ binh đồng loạt xông vào đánh.c/ Kết quả:-Quân Xiêm bị đánh tan tác.d/ Ý nghĩa:-Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.-Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân.ledinhan.@.yahoo.com.vn11BÀI TẬP CỦNG CỐ1/ Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng :Tây Sơn lật đổ chúa Nguyễn thời gian nào ? A. 1773B. 1774C. 1777D. 1785Cledinhan.@.yahoo.com.vn122/ Trình bày tóm tắt chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút qua việc điền vào ô trống trong bảng sau.Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm. - 19-1-1785 ta nhử địch vào trận địa mai phục.- Thuỷ binh đồng loạt xông vào đánh. Quân Xiêm bị đánh tan tác -Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.-Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân.ledinhan.@.yahoo.com.vn13DẶN DÒ-Soạn trước bài mới : Phần III (Tiếp theo).Tây sơn hạ thành Phú xuân như thế nào ?Lật đổ chính quyền họ Trịnh ra sao ? thu phục Bắc hà ntn?Về nhà.-Học bài cũ theo câu hỏi SGK.ledinhan.@.yahoo.com.vn14Chào tạm biệt

Danh sách file (1 files)