Friday, 02/12/2022 - 07:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

Bài 1. Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn (1802-1945)-ttmt-6554085.html

 11/11/2011, 16:25
Tiết 1 : Thường thức mĩ thuậtGiáo viên: Lò Thị HoaGiáo viên Mĩ thuậtTrường THCS Chiềng XômThành phố Sơn Lasơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn(1802 - 1945)Các nhóm thảo luận+ PBT1 - Hãy nêu vài nét về bối cảnh lịch sử thời Nguyễn?2 - MT thời Nguyễn có những loại hình nghệ thuật nào? Nêu một số nét về kiến trúc kinh đô Huế. Em biết gì thêm về kiến trúc kinh đô Huế?3 - Nêu một số đặc điểm của nghệ thuật điêu khắc, đồ họa và hội họa thời Nguyễn?4 - Nêu đặc điểm chung của mĩ thuật thời Nguyễn?I - Vài nét về bối cảnh lịch sử- Sau khi thống nhất đất nước, nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô, thiết lập chế độ quân chủ chuyên quyền, chấm dứt nạn cát cứ, nội chiến.- Nhà Nguyễn đề cao tư tưởng Nho giáo và tiến hành 1 số cải cách nông nghiệp như khai hoang, lập đồn điền... Nhưng do chính sách "Bế quan tỏa cảng", ít giao thiệp với bên ngoài làm cho đất nước rơivào tay thực dân Pháp.- Nhà Nguyễn là triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Mĩ thuật thời Nguyễn phát triển đa dạng và phong phú, còn để lại cho kho tàng văn hóa dân tộc một số lượng công trình và tác phẩm đáng kể.II - Một số thành tựu về mĩ thuậtMĩ thuật thời Nguyễn phát triển đa dạng, còn để lại một số công trình nghệ thuật có giá trị cho kho tàng văn hoá dân tộc - Là quần thể kiến trúc gồm có Hoàng Thành, các cung điện, lăng tẩm... được xây dựng theo quan điểm của triều đình và sở thích của các vị vua. Điện Thái Hoà (Huế)Xung Khiêm Tạ bên hồ Lưu Khiêm (Huế)1 - Kiến trúc kinh đô Huế- Ki?n trc cung dnh c xu hu?ng vuon t?i nh?ng cng trnh c qui m to l?n, thu?ng s? d?ng nh?ng m?u hnh trang tr mang tnh qui ph?m g?n v?i tu tu?ng Nho giâo; Câch th? hi?n nghiím ng?t, ch?t ch?. Bín c?nh Phng Thănh, Hoăng Thănh, T? c?m Thănh dăn Nam Giao,... cn c nh?ng lang t?m n?i ti?ng lă câc cng trnh ki?n trc c giâ tr? ngh? thu?t cao, k?t h?p hăi ha gi?a ki?n trc vă thiín nhiín. Nh?ng khu lang t?m l?n nhu lang Gia Long (XD trong nh?ng nam 1814 - 1820); lang Minh M?ng (1840 - 1843); lang T? D?c (1864 - 1867) lă nh?ng khu vu?n r?ng vă tuy?t d?p, trong d c cung di?n nhu m?t Hoăng Thănh thu nh?; Lang Kh?i D?nh nguy nga trâng l? du?c trang tr b?ng câc m?ng hnh g?n g?m, s? r?t cng phu.Lăng Minh MạngLăng Khải ĐịnhThư phòng- Thănh c mu?i c?a chnh d? ra văo. Bín trín c?a thănh xđy câc v?ng gâc c mâi u?n cong hnh chim phu?ng. N?m gi?a kinh thănh Hu? lă Hoăng Thănh; C?a chnh văo Hoăng thănh g?i lă Ng? Mn Ti?p d?n lă H? Thâi D?ch, ven h? c hăng cđy d?i c?u Trung D?o b?c qua h? Thâi D?ch d?n d?n di?n Thâi Ha nguy nga trâng l?, lă noi t? ch?c câc cu?c l? l?n. Quanh di?n Thâi Ha lă h? th?ng cung di?n dănh riíng cho vua vă hoăng t?c.Điện Thái Hòa - Yếu tố thiên nhiên và cảnh quan luôn được coi trọng trong kiến trúc cung đình đã tạo ra nét đặc trưng riêng của kiến trúc kinh đô Huế. - Cố đô Huế được UNESCO (Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên Hiệp quốc) công nhận là di sản văn hóa thế giới ( 1993).2 - Diíu kh?c vă d? ho?, h?i ho?a – Điêu khắc- Diíu kh?c lă lo?i hnh ngh? thu?t g?n v?i ngh? thu?t ki?n trc v?i nh?ng ch?t li?u nhu: Dâ, d?ng, g?,...- Diíu kh?c cung dnh Hu? mang tnh tu?ng trung r?t cao (nh?ng con nghí, c?u d?nh dc b?ng d?ng; Ch?m kh?c trín c?t dâ ? Lang Kh?i D?nh; tu?ng ngu?i vă câc con v?t nhu voi, ng?a,... b?ng ch?t li?u dâ vă m?t s? ch?t li?u khâc nhu xi mang. Câc chi ti?t c?a tu?ng du?c di?n t? r?t cng phu, hi?n th?c.- M?t s? lu?ng l?n tu?ng th? cn d?n ngăy nay lă: tu?ng h? phâp v?i kch thu?c l?n, tu?ng kim cuong; tu?ng La Hân, tu?ng thânh m?u cha Tram gian (Hă Tđy), tu?ng tuy?t son (cha Tđy Phuong (Hă Tđy); Tu?ng Tam Th? (B?c Ninh); Cha chđn Tiín (Hă N?i),...b/ Đồ họa, hội họa:Các dòng tranh dân gian phát triển mạnh (Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng…) Có nội dung và hình thức ổn định. Tranh dân gian là sản phẩm của trí tuệ tập thể qua nhiều thế hệ nên không chỉ đáp ứng được nhu cầu về tinh thần, tâm linh và thẩm mĩ của nhân dân lao động mà còn ẩn chứa những nội dung giáo dục đạo đức, nhân cách trong cuộc sống hàng ngày.Tranh Hàng TrốngTranh Đông HồTranh Kim HoàngTranh làng Sình- Đầu thế kỷ XX, một bộ tranh đồ sộ ra đời mang tên "Bách khoa thư văn hóa vật chất của Việt Nam" do người Pháp thực hiện với sự cộng tác của một thợ vẽ cùng với 30 thợ khác Việt Nam. Tập tranh có 700 trang in đen trắng kích thước lớn với hơn 4000 bức vẽ miêu tả khá đầy đủ, chi tiết về các sinh hoạt xã hội, các công cụ lao động, đồ dùng gia đình và các nghề của người Việt ở phía Bắc.- Về hội họa: MT Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nằm trong một quá trình chuyển biến và phân hóa quan trọng. Sự giao tiếp với phương Tây và ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa tạo nên một nền nghệ thuật đa dạng, song nghệ thuật cổ truyền vẫn được bảo lưu. Về hội họa chưa có thành tựu gì đáng kể, hiện còn một số tranh vẽ trên tường ở các chùa hay tranh vẽ trên kính ở Kinh Đô Huế. Giai đoạn này có một họa sĩ duy nhất của Việt Nam được đào tạo tại Pháp và Lê Văn Miến (Lê Huy Miến), Ông còn để lại một vài tác phẩm sơn dầu với lối vẽ kĩ, tỉ mỉ theo xu hướng hiện thực.Tranh kh?m sănh s? trong lang Kh?i D?nh (Hu?)Tranh chân dung Lý Nam Đế và Hoàng hậu, thế kỉ XVIII – XĨ (Thái Bình)Hình trang trí ở lăng Khải Định (Huế)- Đặc biệt, việc thành lập trường cao đẳng MT Đông Dương (1925), các họa sĩ đã tiếp thu kiến thức hội họa phương Tây. Song đã biết chắt lọc để tạo nên một phong cách hội họa hiện đại mang bản sắc dân tộc và đã mở ra một hướng mới cho sự phát triển của MT Việt Nam.III - Một vài đặc điểm của mĩ thuật thời Nguyễn - Kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, luôn kết hợp với nghệ thuật trang trí và có kết cấu tổng thể chặt chẽ, tiêu biểu là kiến trúc kinh đô Huế. - Điêu khắc và đồ họa, hội họa đã phát triển đa dạng, thừa kế truyền thống dân tộc và bước đầu tiếp thu nghệ thuật Châu Âu (Pháp).cảm ơn thầy cô và các em đã theo dõi

Danh sách file (1 files)