Monday, 05/12/2022 - 15:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Ngần

Công văn: Hướng dẫn kiểm điểm với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, đánh giá phân loại CBQL, CC, VC; phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Hướng dẫn kiểm điểm với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, đánh giá phân loại CBQL, CC, VC; phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.