Sunday, 02/10/2022 - 23:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quyết Thắng

KH TUYÊN TRUYỀN PCD CÚM COVID-19. QĐ THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM. QĐ THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC

Căn cứ  Công văn số 22/GD&ĐT ngày 30/01/2020 của của phòng GD&ĐT thành phố Sơn La về chủ động phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của trường THCS Quyết Thắng về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của trường THCS Quyết Thắng gồm các ông, bà có tên sau đây:

  1. Bà Vũ Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng

 Trưởng ban

 

  1. Bà Phạm Thị Hương Giang, phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

 

  1. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, tổ trưởng CM

Thành viên

 

4. Ông Ngô Minh Khoa, tổ trưởng CM

Thành viên

 

 

5. Bà Đào Thị Nga, tổ trưởng CM

Thành viên

 

 

6. Bà Phạm Thị Minh Huệ, chủ tịch công đoàn

Thành viên

 

 

7. Bà Ngô Thị Hiền, tổng phụ trách

Thành viên

 

 

7. Ông Đào Duy Hiển, bí thư chi đoàn

Thành viên

 

 

8. Bà Hoàng Thị Dung, chi hội trưởng CTĐ

Thành viên

 

 

 Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các cá nhân, đoàn thể thực hiện theo đúng quy định trong Kế hoạch của nhà trường.

            Điều 3. Các thành viên có tên ở điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các đoàn thể (b/c);

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.        

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Thanh Hằng

 

Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 24/6/2015 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

 Căn cứ Kế hoạch của trường THCS Quyết Thắng về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo.

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy trường THCS Quyết Thắng, gồm các ông, bà có tên sau đây:

  1. Bà Vũ Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng

 Trưởng ban

 

  1. Bà Phạm Thị Hương Giang, phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

 

  1. Bà Phạm Thị Minh Huệ, chủ tịch công đoàn

Thành viên

 

4. Ông Đào Duy Hiển, Bí thư chi đoàn

Thành viên

 

 

5. Bà Ngô Thị Hiền, TPT

Thành viên

 

 

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, tổ trưởng CM

Thành viên

 

 

7. Bà Đào Thị Nga, tổ trưởng CM

Thành viên

 

 

8. Ông Ngô Minh Khoa, tổ trưởng CM

Thành viên

 

 

9. Bà Hoàng Thị Dung, chi hội CTĐ

Thành viên

 

 

 Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các cá nhân, đoàn thể thực hiện theo đúng quy định trong Kế hoạch của nhà trường .

            Điều 3. Các thành viên có tên ở điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./.

 

Nơi nhận:

- Các đoàn thể (b/c);

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.        

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thị Thanh Hằng

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 29
Tháng 10 : 63
Năm 2022 : 100.090