Sunday, 02/10/2022 - 16:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quyết Thắng

Về việc thực hiện tuyển sinh cáclớp đầu cấp năm học 2021-2022.

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                         Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 300/GD&ĐT V/v thực hiện tuyển sinh cáclớp đầu cấp                                                   TP.Sơn La, ngày 07 tháng 7 năm 2021 

năm học 2021-2022.                                                                                                                              

                                                                                                                                                         

            Kính gửi: BGH trường: MN Chiềng Lề, MN Quyết Thắng, MN Tô Hiệu; Tiểu họcChiềng Lề, TH Quyết Thắng, TH Trần Quốc Toản, THCSLê Quý Đôn, THCS Quyết Thắng.

     Thực hiện Kế hoạch huy động trẻ vào cơ sở GDMN và tuyển sinh các lớp đầu cấp tiểu học, THCS ban hành theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 19/5/2021; Công văn số 245/GD&ĐT ngày 22/5/2021 của phòng GD&ĐT thành phố về hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trường mầm non, tiểu học, THCS. Qua kiểm tra trên hệ thống, phòng GD&ĐT thành phố nhận thấy cơ bản các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh trực tuyến. Tuy nhiên,vẫn còn một số đơn vị hiện chưa cập nhật hồ sơ lên hệ thống, số học sinh nhập học chưa đủ chỉ tiêu giao...Để đảm bảo hoàn thành công tác tuyển sinh đúng thời gian quy định, phòngGiáo dục vàĐào tạo thành phố yêu cầu các đơn vịnhư sau:

          1.Tiếp tục tuyên truyền phụ huynh nhập học cho con em mình theo đúng tuyến tuyển sinh quy định tại Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND thành phố; thông tin cho phụ huynh học sinh trên địa bàn theo tuyến tuyển sinh của đơn vị khẩn trương đăng ký nhập học theo quy định. 

              2. Đối với các trường hợp học sinh đúng tuyếntuyển sinh, đề nghị các đơn vị nhập vào hệ thống, rà soát hồ sơ lần cuối, trình hội đồng tuyển sinh trường xét duyệt lần 1.

              3.Đối với các trường hợp có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn thành phố(huyện, tỉnh khác) nhưng do điều kiện theo phụ huynhchuyển đến công tác, làm ăn và có hộ khẩu tạm trú tại thành phố, được tuyển theo đúng tuyến nơi đang tạm trú. Các trường hợp trên đề nghị trình sổ hộ khẩu thường trú và sổ hộ khẩu tạm trú (Chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).Các đơn vị rà soát, lập danh sách riêng kèm minh chứng, báo cáo Lãnh đạo Phòng GD&ĐT để trình Lãnh đạo UBND xem xét, quyết địnhtrong ngày11/7/2021.4.Sau ngày 10/7/2021, hệ thống tuyển sinh trực tuyến sẽ khóa, các đơn vị tổng hợp danh sách, duyệt kết quả tuyển sinh đợt 1. Nếu trường hợp vẫn còn chỉ tiêu, nhưng không có hồ sơ đăng ký thêm, các đơn vị căn cứ thực tế điều kiện của đơn vị để trình phòng GD&ĐT xét bổ sung đợt 2 theo quy định.Danh sách tại mục 3-4 gửi 1 bản về Bộ phận tổng hợp, phòng GD&ĐT thành phố trình lãnh đạo xem xét, cho ý kiếntrước khi quyết định tiếp nhận.5.Sau khi tuyển sinh hoàn thành, các đơn vị thực hiện chia lớpvà phân công giáo viên chủ nhiệm lớp theo quy định.

           Riêng các trường Tiểu học, hệ thống máy tính sẽ chia lớp tự động. Yêu cầu các trường căn cứ số lượng lớp 1 để lập danh sách số giáo viên chủ nhiệmvà tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên phân công giáo viên chủ nhiệm cho từng lớp (Giao Chuyên môn Tiểu họccủaPhòng GD&ĐTnắm lịch thực hiện, giám sát việc tổ chức thực hiện của các đơn vị).6.Kết thúc tuyển sinh trực tuyến các trường công khai danh sách học sinh, giáo viên chủ nhiệmtừng lớp đến phụ huynh học sinh. Tổ chức đánh giá, tổng kết đợt tuyển sinh trực tuyến, báo cáo phòng GD&ĐT thành phố (Qua đồng chí Trần Quốc Bình, PTP phòng GD&ĐT thành phố)trước ngày 20/8/2021.PhòngGiáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 

                                                                                                                                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

  Nguyễn Thị Hương Giang

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 29
Tháng 10 : 45
Năm 2022 : 100.072