Monday, 16/05/2022 - 23:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quyết Thắng

Số: 2802/UBND-GD&ĐT V/v tổ chức khai giảng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

UỶ BAN NHÂN DÂN

       THÀNH PHỐ SƠN LA

 

Số: 2802/UBND-GD&ĐT

V/v tổ chức khai giảng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 

TP. Sơn La, ngày 02 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

               - Văn phòng HĐND-UBND;

               - Phòng Giáo dục và Đào tạo;

               - Phòng Văn hoá - Thông tin;

               - Trung tâm Truyền thông- Văn hoá;

               - Trung tâm Y tế thành phố;

               - UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 2811/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức khai giảng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La có ý kiến chỉ đạo tổ chức khai giảng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS trực thuộc được hoạt động trở lại từ ngày 04/9/2021, khai giảng năm học mới vào hồi 08h00’ ngày 05/9/2021 và tổ chức dạy, học trực tiếp từ ngày 06/9/2021.

Yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông quán triệt chủ trương ‘‘an toàn cho các thầy cô giáo và các em học sinh là trên hết’’ và thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị; thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị mình.

2. Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 được thực hiện theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh và truyền hình trực tiếp trên kênh STV Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La theo Công văn số 2811/UBND-KGVX  ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc cho học sinh đi học và tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân theo dõi (có Công văn số 2811/UBND-KGVX  kèm theo)

1.1. Trực tuyến toàn tỉnh:

- Thành phần dự tại các Điểm cầu, Chương trình khai giảng (Có Phụ lục kèm theo).

- Thời gian: 08h00' ngày 05 tháng 9 năm 2021.

- Ðịa điểm: Phòng họp số 218 - Trung tâm hành chính tỉnh và Điểm cầu tại UBND thành phố; Điểm cầu các xã, phường.

1.2. Truyền hình trực tiếp trên kênh STV, Ðài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La:

- Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các cấp học, phụ huynh học sinh theo dõi Lễ khai giảng qua Truyền hình, kênh STV Sơn La vào  08h00 ngày 05/9/2021(qua mạng Internet xem tại địa chỉ: sonlatv.vn).

          - Các trường học tổ chức theo dõi Lễ khai giảng trực tiếp trên kênh STV tại các trường học đảm bảo gọn nhẹ, trang trọng; treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu về ngày khai giảng, cụ thể:

+ Thành phần gồm (không quá 30 người): Ban Giám hiệu, đại diện các tổ chức đoàn thể và giáo viên, nhân viên, đại diện các em học sinh theo khối, lớp (Trang phục công sở và khuyến khích mặc trang phục dân tộc).

+ Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Giao Phòng GD&ĐT thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của UBND tỉnh tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 11/8/2021.

- Tổ chức cho học sinh học tập theo hình thức phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo chất lượng giáo dục của thành phố.

  1. Tổ chức thực hiện:

4.1. Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố

- Chỉ đạo các trường thông báo tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các cấp học, phụ huynh học sinh theo dõi Lễ khai giảng trực tuyến và qua Truyền hình kênh STV Sơn La; tại các điểm cầu xã, phường, các trường tổ chức theo dõi khai giảng tập trung đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

- Chỉ đạo các trường hướng dẫn các học sinh không có thiết bị, tivi để theo dõi Lễ khai giảng tại nhà; thông tin với phụ huynh học sinh đưa các em tới trường/lớp, nhà văn hóa tổ bản, nhà dân ở gần có tivi để theo dõi (nếu các em không đủ điều kiện theo dõi qua truyền hình tại nhà). Đối với trường hợp hướng dẫn học sinh theo dõi Khai giảng tại trường/lớp hoặc nhà văn hóa cần có hướng dẫn/tổ chức của phụ huynh và giáo viên.

- Chỉ đạo các đơn vị trường học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của cơ quan y tế.

-  Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị và chuyển quà chúc mừng khai giảng của Thành uỷ- HĐND-UBND thành phố tới các điểm cầu của thành phố và xã, phường.

4.2. Phòng Văn hoá- Thông tin

 Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan hỗ trợ tốt các điều kiện, đảm bảo cho Lễ khai giảng trực tuyến và Truyền hình trên kênh STV Sơn La đến được với tất cả CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

4.3. Trung tâm Truyền thông – Văn hoá thành phố

 Chủ trì phối hợp Phòng GD&ĐT thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về Lễ khai giảng và nhiệm vụ năm học 2021-2022.

4.4. Văn phòng UBND thành phố

- Phối hợp với Viettel Sơn La kết nối đường truyền với các điểm cầu thành phố và các xã, phường chuẩn bị phòng họp và các điều kiện phục vụ trong thời gian tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

- Phối hợp Phòng GD&ĐT thành phố chuẩn bị và chuyển quà chúc mừng khai giảng của Thành uỷ- HĐND-UBND thành phố tới các điểm cầu của thành phố và xã, phường.

4.5. Trung tâm Y tế thành phố

- Chỉ đạo trạm y tế xã, phường phối hợp các đơn vị trường học trên địa bàn đảm bảo đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo quy định.

- Phối hợp phòng GD&ĐT đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

4.5. UBND các xã, phường

- Phối hợp Phòng GD&ĐT chỉ đạo tuyên truyền tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh theo dõi Lễ khai giảng trực tuyến và qua truyền hình kênh STV Sơn La.

- Chuẩn bị các điều kiện dự Lễ khai giảng trực tuyến của UBND tỉnh tại các điểm cầu xã, phường.

- Chỉ đạo đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm cầu xã, phường và các đơn vị trường học trên địa bàn.

 Nhận được Công văn này đề nghị các phòng, đơn vị, UBND các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Nh­ư trên;

- Thường trực Thành ủy (B/c);

- Thường trực HDND thành phố (B/c);

- Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch thành phố;

- Lư­­u: VT, GD&ĐT.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Công Chính

 

 

 

 

THÀNH PHẦN DỰ KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC ĐIỂM CẦU

(Kèm theo Công văn số:    ngày 02/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố)

1. Điểm cầu UBND tỉnh

- Ðồng Chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ðồng Chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

- Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, Phó phòng các phòng chuyên môn Sở GD&ÐT.

- Đại diện Ban Giám hiêu: Trường PTDT nội trú tỉnh, Trường THCS Nguyên Trãi, Trường THPT Chuyên Sơn La.

- Đại diện 05 học sinhTrường THCS Nguyên Trãi, 05 học Sinh Trường THPT Chuyên Sơn La, 05 học sinh Trường PTDT nội trú tỉnh.

- Phóng viên Báo Nhân dân, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Sơn La và Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

(Tổng số khoảng 35 người).

2. Điểm cầu UBND thành phố

- Mời đồng chí Hà Trung Chiến, UVBTV tỉnh uỷ, Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố;

- Mời đồng chí Quàng Văn Lâm, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố;

- Đồng chí Đỗ Văn Trụ, Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND thành phố (02 người).

- Đại diện Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội thành phố, Hội khuyến học thành phố;

- Tập thể Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

- Đại diện Ban giám hiệu, giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn, trường Mầm non Chiềng Lề, trường Tiểu học Chiềng Lề (mỗi đơn vị 01 lãnh đạo, 03 giáo viên).

- Đại diện 05 học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (Giao đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo chọn cử, phụ trách học sinh).

          - Phóng viên Báo Sơn La, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa thành phố.

(Tổng số không quá 30 người).

3. Điểm cầu UBND các xã, phường

- Mời đồng chí Tổ trưởng Tổ cấp uỷ phụ trách Đảng bộ các xã, phường;

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND xã, phường;

- Đại diện Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND-UBND xã, phường;

- Đại diện Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội xã, phường;

- Đại diện Ban giám hiệu, giáo viên các trường trên địa bàn xã, phường (mỗi đơn vị 01 lãnh đạo, 03 giáo viên).

- Đại diện 05 học sinh trường TH, THCS trên địa bàn xã, phường (Giao đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo chọn cử, phụ trách học sinh).

- Phóng viên Trung tâm Truyền thông – Văn hóa thành phố.

(Tổng không quá 30 người)

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN

(Kèm theo Công văn số:    ngày 02/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố)

Thời gian

Nội dung

Người điều hành

Thực hiện

07h30-7h45

Đón đại biểu

BTC Lễ  khai giảng

BTC Lễ  khai giảng

08h00-8h15

- Công tác tổ chức.

- Chào cờ hát Quốc ca

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Đại biểu, CBGV, NV và HS

08h15-8h20

Đọc thư của Chủ tịch nước nhân Ngày Khai giảng năm học mới

 (2021-2022)

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Hoàng Quốc Khánh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

08h20-8h30

Diễn văn Khai giảng năm học mới (2021-2022)

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Huy Hoàng- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT.

 

08h30-8h35

Đánh trống khai trường và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy (tặng hoa  Sở Giáo dục và Đào tạo)

Đ/c Giám đốc Sở GD&ĐT

Đ/c Hoàng Quốc Khánh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

08h35-8h40

Phát biểu quyết tâm thi đua học tốt của học sinh

Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh

Học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La

08h40-8h45

Bế mạc

Đ/c Giám đốc Sở GD&ĐT.

Đ/c Giám đốc Sở GD&ĐT

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 145
Năm 2022 : 67.633