Thursday, 19/05/2022 - 02:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quyết Thắng

Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

UBND TỈNH SƠN LASỞ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠOSố:460/TB-SGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúcSơn La, ngày30tháng 11năm 2020THÔNG BÁOKết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học2020-2021Thựchiện Chỉthịsố 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vềnhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021của ngành Giáo dục;Chỉ thị số 10-CT/UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Sơn La; Côngvăn3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(GDĐT)về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021,ngày 14/10/2020 Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 Trên cơ sởtổng hợp các ý kiến thảo luận, đềxuấtđóng góp ý kiến bổsung vào dựthảo các văn bảntrìnhtại Hội nghị, sau khi thống nhất trong tập thểLãnh đạo Sở, Giám đốc SởGD&ĐT kết luậncác nội dung công tác trọng tâm vềtriển khai nhiệm vụgiáo dục trung họctrongnăm học 2020-2021 như sau:1. Vềchủtrương, định hướng chung của giáo dục trung học1.1.Tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông báo số 544/TB-SGDĐT ngày 16/9/2019 của Sở GD&ĐT về kết luận Hội nghị đảm bảo chất lượng giáo dục với quan điểm và chủ trương chỉ đạo xuyên suốt: “Quyết tâm, tập trung cao, kiên trì để thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục một cách thực chất và bền vững với lộ trình phù hợp với điều kiệnthực tiễn hiện nay của Ngành GDĐT tỉnh Sơn La”. 1.2. Năm học 2020-2021 tiếp tục thực hiện tinh thần của Công văn số 884/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 20/5/2020 về định hướng xây dựng Kế hoạch giáo dục điều chỉnh, trong đóchú trọng việc phân loại học sinh theo năng lựcđể tổ chứccủng cố, bù đắp kiến thức cho học sinh; phối hợp trong và ngoài nhà trường để tăng cường quản lý, hỗ trợ, động viên thường xuyên học sinh lớp 12 (nhất là học sinh yếu kém) học tập, ôn tập chuyên cần.1.3. Công tác cải tiến chất lượng phải được làm đồng bộ từ các cấp học nền tảng; thực hiện phương châm đánh giá đúng, thực chất, công bằng, khách quan chất lượng giáo dục, tập trung cao cho các lớp đầu cấp; kiên quyết loại bỏ tưtưởng, quan điểm đổ lỗi cho người học, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đâylà nguyên nhân chính, chủ yếu dẫn đến thiếu quyết tâm, kiên trì thực hiện các biện pháp, giả pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực, quyết tâm, kiên trìtriển khai đồng bộ các biện pháp cải tiếnchất lượng giáo dục, nhất làlớp 12một cách thực chất,đảm bảo đạt chuẩn chất lượngbền vững theo yêu cầu với lộ trình phù hợp với điều kiện, ngay từ đầu năm học.21.4.Việc cải tiến chất lượng giáo dụclà việc khó khăn, lâu dài và là cảmột quá trình, vì vậy cần phải huy độngtrí tuệ, sức mạnh tập thể củađội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các nhà trường; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chuyên môn với Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện các tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ của Ngành, đặc biệt là các chủ trương, biện pháp, giải pháp để cải tiến chất lượng giáo dục một cách thực chất, bền vững với phương châm quyết tâm, kiên trì, có lộ trình phù hợp. Các nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ giáo dục, thực hiện tốt nguyên lý phối hợp giáo dục giữa nhà trường -gia đình -xã hội để cải tiến chất lượng giáo dục; tăng tính tựchịu trách nhiệm của thủtrưởng đơn vị; tăng cường sựquản lý của Sở, phòng giáo dục trong việc bàn giao, kiểm soát chất lượng học sinhmột cách thực chất.2. Các giải pháp cụthể2.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp THPT năm 2021-Kỳthi tốt nghiệp THPT năm 2021 cơbản giữổn định nhưnăm 2020. Do đó ngay từđầu năm học, các đơn vịtrực thuộc Sởchủđộngxây dựngkếhoạch, chương trình ônthi tốt nghiệp THPTcho lớp 12trong năm học 2020-2021. Sởsẽtổchức tập huấn cho toàn bộcán bộquản lý, giáo viên cấp THPT đểđảm bảo thực hiện tốt công tác xây dựng chương trình,tổchức ôn thi.-Chỉđạo tổchức dạy học hiệu quảtừng tiết học trên lớp; học đến đâu ôn tập củng cốkiến thức đến đó; chú trọng hướng dẫn học sinh tựhọc, tựnghiên cứu. Giáo viên căn cứtrình độhọc sinh đểcó giải pháp dạy, ôn tập phù hợp; đặc biệt quan tâmđến học sinh có học lực yếu, kém. Tăng cường thực hiện thi thửởlớp và cấp trường, thực hiện nghiêm túc, khách quan, hiệu quảthi thửtốt nghiệp THPT tối thiểu 2lần/năm học theo đề thi chung và hướng dẫn của Sở.-Căn cứmục tiêu, chỉtiêu chất lượng được giao, nội dung ký kết cam kết trách nhiệm người đứng đầu và giao ước thi đua năm học 2020-2021 đã ký kết. Các trường căn cứvào đặc điểm thực tiễn củađơn vịnghiên cứu,thống nhất đưa ragiải pháp phù hợp đểnâng cao tỷlệ tốt nghiệp, nângđiểm trung bình các môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPTnăm 2021; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức dạy học, ôn thi, thi thửcho học sinhtrong năm học 2019-2020; từng trường, từng môn học đảm bảo khoảng cách giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT thấp hơn so với năm học 2019-2020.Phấn đấu nâng tỷlệtốt nghiệp THPT năm 2021của nhà trường cao hơn năm 2020, đảm bảo tỷlệtốt nghiệp chung toàn tỉnh năm 2021 đạttối thiểu96%.-Hiệu trưởng các nhà trường tổchức khảo sát, đánh giá chất lượng và phân loại học sinh lớp 12, tập trung cao cho việc ôn thi miễn phí đối với học sinh yếu; tiếp tục tổchức quản lý học sinh lớp 12 sau khi hoàn thành chương trình cho tới khi hoàn thành kỳthitốt nghiệp THPT năm 2021; phối hợp với chính quyền,đoàn thể, cha mẹhọc sinh quản lý,động viên học sinh chưa chuyên cần đến ôn thi, học sinh yếu kém học bổsung kiến thức; tổchức rà soát ngay từđầu năm học đối với những học sinh trượt tốt nghiệp năm 2020 đểtìm hiểunguyên vọng dựthi tốt 3nghiệp THPT năm 2021, động viên, tổchức chocác em đến trườnghọc củng cốkiến thức vàôn thingày từcuối học kỳ1.-Hiệu trưởng các trường căn cứnăng lực,sởtrường, kinh nghiệm giảng dạycủa đội ngũgiáo viên của đơn vịđểphân công giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong giảng dạy và ôn thi tốt nghiệp THPT thực hiện giảng dạy và ôn thi cho học sinh lớp 12.-Các trường PTDT nội trú THCS&THPT chủđộng phối hợp với các trường THPT trên địa bàn đểthông nhất kếhoạch hỗtrợtrong thực hiện chương trình năm học, nhất là ôn tập, dạy bổsung kiến thức cho học sinh lớp 12. 2.2. Tăng cường bàn giao chất lượng học sinh các cấp-Từ năm học 2021 -2022 sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 đối với tất cả các trường THPT, với các bài thi tăng cường theo hình thứctrắc nghiệm, theo dạng bài thi tổ hợp;kết quả thiđểthực hiện tuyển sinh vào lớp 10, đồng thờiđểđánh giá chất lượng giáo dục của cấp THCS.-Thực hiệnbàn giao chất lượng giữa các cấp học và giữa các khối lớp trong cấp học,tăng cường kiểm soát chất lượng cuối năm thông qua bàn giao chất lượng giữa các khối lớp, cụthểtheotừng môn đểđánh giá được thực chất, khách quan kết quảhọc tập của học sinh.-Thực hiện khảo sát chất lượng đối vớitất cả học sinh lớp 1 và lớp6 theo đề chung của Sở, qua đó đánh giá chất lượng giáo dục của cấp và cấp tiểu học mầm nonvà hiệu quả của việc bàn giao chất lượng giữa các cấp học.-Các phòng GDĐThuyện/thành phốphải tổ chức phân tích kỹ kết quả Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học, kết quả khảo sát chất lượng đầu nămcủa lớp 6,lớp 1của các trường, kết quả bàn giao chất lượng giữa các cấp học để có giải pháp, biện phápchỉ đạo, kiểm tracác trường nhằmnâng cao chất lượng dạy học, kiểm tra -đánh giá đảm bảothực chất.-Hiệu trưởng trực tiếp chịutrách nhiệm vềchất lượng giáo dục của từng học sinh trong nhà trường.Nhà trường phải chịu trách nhiệm vềchất lượng giáo dục học sinh (không đổlỗi cho ngoại cảnh), có trách nhiệm tổchức dạy bù đắp kiến thức cho học sinh yếu kém cho đến khi học sinh đạt yêu cầu. 2.3. Triển khai các văn bản chỉđạo của BộGiáo dục và Đào tạoHiệu trưởng các trường nghiên cứu sâu, nắm vững “tinh thần”, nội dungcốt lõi của các văn bản quy định mớicủa Bộ(Thông tư 26/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/8/2020 của BộGD ĐT vềsửa đổi, bổsung một sốđiều của Quy chếđánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGD ĐT ngày 12/12/2011 của BộGD ĐT; Thôngtư 32/2020/TT-BGD ĐT ngày 15/9/2020 của BộGD ĐT vềviệc ban hành Điều lệtrường THCS, THPT và trường phổthông có nhiều cấp học)đểtrực tiếpquán triệt đến toàn thểgiáo viên đểtoàn thểCBQL, giáo viên của đơn vịvà tổchức triển khai kịp thời, hiệu quả.2.4. Tăng cường vai trò của hiệu trưởng-Nâng cao vai trò, năng lực tham mưu, chỉđạo, quản lý của hiệu trưởng và 4tập thểsư phạm các nhà trường với phương châm: Nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục để đảm bảo học sinh đạt được kiến thức, kỹ năng “phổ thông, cơ bản”của lớp học, cấp học(nhà trường chịu trách nhiệm về sản phẩm giáo dụccủa mình). Hiệutrưởng quản lý toàn diện nhà trường,chủ trìvà trực tiếpxây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch giáo dụcđảm bảo chất lượng, xây dựng các quyđịnh chuyên môn trong nhà trường. -Hiệu trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của từng học sinh trong nhà trường; tăng cường kiểm soát quá trình xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục, nhiệm vụ dạy học của giáo viên; tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá khách quan, thực chất kết quả,chất lượng giáo dục của đơn vị; gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,đảm bảo kết quả giáo dục các môn học thuộc chuyên ngành đào tạocủa hiệu trưởng, phó hiệu trưởngphải có chất lượng cao trong nhà trường.-Chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; chú trọng phối hợp với cáctổ chức đoàn thể, hội cha mẹ học sinh xây dựng môi trường giáo dụctốt, môi trường sư phạmhiệu quả của nhà trường;thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông; tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vẫn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận của đại diện cha mẹ học sinh và nhân dân đối với các hoạt động giáo dụccủa nhà trường.-Trên cơ sởGiao ướcthi đuanăm học 2020-2021, Cam kết trách nhiệm củangười đứng đầu đã kýkết, Hiệu trưởng tổchức triển khai: (1) giao chỉtiêu nâng chất lượng của từng học sinh, nhất làhọc sinhlớp12 cho giáo viênbộmôn, giáo viên chủnhiệm vàcáctổchuyênmôn; tăng cường kiểm soát, phân tích sâu kết quảkiểm tra, thi của học sinh đểđánh giá mức độtiến bộvềchất lượng học tập của học sinh trongquá trình học tập (chính khóa và bù đắp kiến thức) đểđiều chỉnh hoạt độnggiảng dạy, đảm bảo đạt được mục tiêu sốhọc sinh trung bình yếu và yếu kém sẽtốt nghiệpTHPT; (2) phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường tổchức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kếhoạch giáo dục, chỉtiêu chất lượng của nhà trường, thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là lớp 12thông qua các hoạt động chuyên môn, phối hợp với cha mẹhọc sinh, các đoàn thể(Hội Khuyến học, Hội liên hiệpPhụnữ...) trong quản lý, hỗtrợhọc sinh, tựnguyện tham gia ôn tập, dạy bổsung kiến thức cho học sinh yếu kém, hỗtrợhọc sinh ôn thi và dựthi tốt nghiệp THPT năm 2021, đảm bảo “không đểhọc sinh nào bịbỏlại phía sau”. 2.5. Tổchức Kỳthi tốt nghiệpTHPT năm 2021 nghiêm túc, chất lượng-Các đơn vịtiếp tục quán triệtđối với giáo viên, học sinhvềquan điểm học thật, thi thật;tạo tâm thếquyết tâm, tựtin, yên tâm, thoải mái trong đội ngũ giáo viên, các em học sinh tiến đến thực hiện kỳthi nghiêm túc, hiệu quả.-Mỗi giáo viên, học sinh trởthành “tuyên truyền viên” tích cực đối với cha mẹhọc sinh, xã hộiđểtạo sựđồng thuận, sát cánhcủa phụhuynh đối vớikếhoạchgiáo dục của nhà trường và hướng tới mục tiêu tổchức Kỳthi tốt nghiệp THPT năm 2021 một cách nghiêm túc,khách quan,chất lượngvàhiệu quả.2.6. Tổchức tập huấn chuyên môn trong năm học 2020-20215Trong học kỳ1 năm học 2020-2021, SởGiáo dục và Đào tạo tổchức tập huấn,bồi dưỡng cho cánbộquản lý, giáo viên các trường vềmột sốnội dung trọng tâm trong cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục:-Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụtrách chuyên môn: Phương pháp, kỹthuật phân hóa theo các môn thi tốt nghiệp THPT đối với học sinh lớp 12 thành các nhóm đối tượng Giỏi, Khá, Trungbình khá, Trung bình yếu, Yếukém đểlập Kếhoạch tổchức ôn tập, dạy bổsung kiến thức cho học sinh trung bình yếu và yếu kém,học sinh lớp 12 hệGDTX, thí sinh tựdo (đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021)đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh đểcác emhọc sinh đạt được kết quảtốt nghiệp THPT năm 2021. -Đối với giáo viên giảng dạy lớp 12: Kếhoạch thực hiện chương trình lớp 12; phương pháp ôn tập, củng cốkiến thức các môn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh; phương phápdạy bổsung kiến thức, kỹnăng các môn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh trung bình yếu, yếu kém; phương pháp và kỹthuậtsửdụng máy tính cầm tay, atlat địa lýđểlàm bài thi; lựa chọn tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và xây dựng chuyên đềôn tập,đềthi thử; phương pháp, kỹthuật tổchứcthi thửcác môn ởlớp, cấp trường và theo đềthi chung của Sở; phương pháp, cách thức phân tích kết quảthi thửđểđiều chỉnh kếhoạch, phương pháp dạy học, ôn tập, dạy bổsung kiến thứcđểcải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.-Đối với giáo viên giảngdạylớp 10, 11: Trên cơ sởnội dung, phương pháp tổchức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy lớp 12, tổchức bồi dưỡng, tập huấn chogiáo viên nòng cốt giảng dạy các môn học lớp 10, lớp 11của các trườngvềphương pháp, kỹthuậtgiảng dạy, ôn tậpcác môn học đểcải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quảgiảng dạy củacác môn học, đảm bảo cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục THPT một cách thực chất và bền vững. -Phối hợp với VụGDTrH tổchức tập huấn cho hiệu trưởng về: (1)xây dựng kếhoạch giáo dục nhà trường;(2)giáo dục STEM,kỹnăng triển khai dựán khoa học -kĩ thuật; (3) kiểm tra, đánh giá kết quảgiáo dục.2.7. Giữvững chất lượng học sinh hệGDTX-Chủtrương chỉđạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽthành lập Trung tâm GDTX cấp huyện. Dựkiến các Trung tâm sẽchính thức hoạt động từ01/01/2021(cuối học kỳ1), do vậyhiệu trưởng các trường THPT tiếp tục chịu trách nhiệm vềchất lượng giáo dục và tỷlệtốt nghiệp THPT năm 2021 của học sinh hệGDTX(phối hợp, hỗtrợvà cùng Giám đốc Trung tâm GDTX chịu trách nhiệm vềđảm bảo chất lượng của học sinh THPT hệGDTX).-Tổchức hộinghịtriển khai kếhoạch, nhiệm vụnăm họccho các CBQL(trường THPT và Trung tâm GDTX), giáo viên nòng cốtcủa các Trung tâm GDTX ngay sau khi thành lập, nhằm thống nhất triển khai các nội dung công tác đảm bảo cho các Trung tâm GDTX đi vào hoạt động ổn định và tổchức thực hiện kếhoạch, nhiệm vụnăm học, đặc biệt là chất lượng giáo dục lớp 12.-Việc tổchức dạy và học đối với hệGDTX phải bám sát các văn bản chỉđạo chuyên môn THPT và lớp 12 của Sở, đảm bảo trọng tâm, phù hợp với năng 6lực học sinh; tăng cường sựhỗtrợvềmọi mặt của các trường THPT có liên quanđối với Trung tâm GDTX đểđảm bảo chất lượng giáo dục và hoàn thành thắng lợi chỉtiêu chất lượng, tỷlệtốt nghiệp THPT năm 2021 đã giao.2.8. Củng cốvà phát triển các trường chuyên biệt-Trường THPT Chuyên: Cần đưa ra nhữnggiải pháp đểnâng caophổđiểmcác môn thi tốt nghiệpTHPT năm 2021;giao Trường THPT Chuyên chủ động trong việc tham mưu bố trí đội ngũ giáo viên thực hiện ôn luyện, tổ chức ôn luyện các chuyên đề chuyên sâu, nâng cao cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia; liên kết với các trường có bề dày thành tích trong ôn luyện đội tuyển học sinh giỏiquốc gia để học hỏi kinh nghiệm; liên kết với các đơn vị, tổ chức có nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu về bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia ôn luyện đội tuyển và bồi dưỡng, hỗ trợgiáo viên ôn luyện đội tuyển; công tác chuẩn bị nguồn học sinh giỏitừ THCS(xây dựng chương trình liên thông THCS-THPT; tham gia bồi dưỡng, tổ chức thi học sinh giỏi THCS; tổ chức các câu lạc bộ, sân chơi trí tuệ cho học sinh THCS...); tổng kết 10 năm hoạt động theo đề án trường THPT chuyên của BộGiáo dục và Đào tạo.-Nghiên cứu,quán triệt và tận dụngtối đa hiệu quảcủaNghịquyết 88/2019/QH14ngày 18/11/2019 của Quốc hội vềphê duyệt Đềán tổng thểphát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi giai đoạn 2021-2030; xây dựng hệthống trường PTDT nội trú, PTDT bán trúgóp phầnnâng cao chất lượnggiáo dục toàn diện cấp THCS, THPTvà đào tạo nguồn nhân lực.-Thực hiện tốt công tác giáo dục dân tộc trong các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụgiáo dục phổthông, giáo dục dân tộc,chăm sóc và giáo dụcnội trú trong các trường PTDT nội trú; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ người dạy, người học; duy trì sỹsố, tỷ lệ chuyên cần của học sinh;thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh dân tộc thiểu sốhướng vào phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, phát triển các kỹ năng của học sinh.-Quan tâm đếnhoạt độnggiáo dụckỹnăng sốngcho học sinhthông qua các môn học và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờlên lớp, qua hoạt động trải nghiệmsáng tạo một cách đa dạng phong phú (hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa...); phối hợp với các tổchức, đơn vịđược cấp phép giáo dục kỹnăng sống đểtổchức hiệu quảhoạt động này. -Chú trọng công tácquản lýhọc sinhbán trú, đảm bảo an toàn cho học sinh (thực hiện tốt nềnếp đối với học sinh bán trú;tập trung huy động mọi nguồn lực xã hộiđểgiúp các trường có học sinh bán trú có đủđiều kiện duy trì, thực hiện tốt công tác dạy học và quản lý học sinh...).-Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quy định vềtiêu chí trường phổthông chất lượng cao; xây dựng thí điểm và phát triển hệthốngtrường phổthông chất lượng cao đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục phổthông làm nềntảng vững chắc phát triển nguồn nhân lực củatỉnh.2.9. Chuẩn bịtốt các điều kiện đểtriển khai Chương trình GDPT mới7-Tổchức triển khai công táclựa chọn sách giáo khoalớp6kịp thời, đúng quy định;các phòng giáo dục và đào tạo, các trường nghiên cứuThông tư số25/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/8/2020 củaBộGDĐT quy định vềlựa chọn sách giáo khoa trong cơ sởgiáo dục phổthông,tổchức đềxuất lựa chọn sách giáo khoa theo hướng dẫn của SởGD&ĐT.-Dựkiến phân công những giáo viên có chuyên môn tốt, đã được tập huấn vềchương trình, phương pháp dạy học giảngdạy lớp 6 trong năm học 2021-2022;đồng thời chọn cử giáo viên tham gia tập huấn về chương trình, sách giáo khoa mới theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, bảo đảm 100% giáo viên dạy học lớp6 theo Chương trình GDPT mớiđều được tập huấn.-Xây dựng tài liệu giáo dụcđịa phương: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của BộGD&ĐT vềviệc biên soạn và tổchức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổthông mới(dựkiến tổchức Hội thảo vềkhung chươngtrình chi tiết tài liệu giáo dục địa phương cấp THCStrong tháng 12/2020).-Chuẩn bị, tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng chođội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý:Tổ chức tốt việc tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán và đại trà các mô đun về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm 2020theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch số 63/KH-SGDĐT ngày 28/04/2020 của Sở GD&ĐT.Thực hiện nghiêm túc việctriển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở GDPT và giáo viên đại trà theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục, ngay tại trường. Các nhà trường phảigắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường; tăng cường ứng dụng CNTT để tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng.2.10. Đẩy mạnhgiáo dục hướng nghiệpvà làm tốt công tác định hướng phân luồng cho học sinhsau THCSvà sau THPTTiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1299/UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 522; Kế hoạch số 62/KH-SGDĐT ngày 04/6/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.-Nâng cao chất lượng, hiệu quảcông tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, đảm bảo những học sinh có năng lực và quyết tâm học tập vào học THPT, những học sinh có xu hướng nghềnghiệp được phân luồng vào học THPT hệGDTX đồng thời học trung cấp nghềhoặc vào học giáo dục nghềnghiêp (trung cấp, cao đẳng chương trình hệ9+); làm tốt công tác hướng nghiệp, phối hợp tuyển sinh đại học cho học sinh THPT. Xây dựng trường điểm, trường điển hình vềmô hình trường học gắn với thực tiễn,hướng nghiệp, dạy nghềvà tựquản cho học sinh.-Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụtư vấn, hướng 8nghiệp; tăng cường công tác phối hợp,huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổthông.-Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường THPT. Lồng ghép các nội dung về khởi nghiệp vào các môn học, các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục hướng nghiệpnhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh.2.11. Công tác xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc giaCăn cứchỉtiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong Nghịquyết Đại hội Đảng bộtỉnh lần thứXV: “Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 70,1%”, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; trong kế hoạch sẽ chỉ rõ số lượngtrường mầm non, phổ thông phải xây dựng đạt chuẩn quốc gia của từng huyện/thành phố theo lộ trình từng năm học. Các phòng giáo dục và đào tạohuyện/thành phố, các cơ sởgiáo dụctrực thuộc Sởcăn cứkếhoạch xây dựng trường mâm non, phổthông đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh, bám sát quy định vềkiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc giavà các văn bản hướng dẫn của Sở,rà soát kỹthực trạng đơn vị,xây dựng kếhoạch, lộtrìnhthực hiện công tác tựđánh giá và xây dựng kếhoạch, lộtrình xây dựng trường mầm non, phổthông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 trình cơ quan chủquản phê duyệt, báo cáo vềSởGD&ĐT. Đềxuất việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia trong năm học 2020-2021 vàgiai đoạn 2021-2025.Trong quá trình xây dựng, ban hành kếhoạch và tổchức thực hiện xây dựng trường mầm non, phổthông đạt chuẩn quốc gia cần lưu ý hoàn thành một sốnội dung công tác trọng tâm sau: (1) các trường đã được công nhận đạt chuẩn nhưng còn nợtiêu chí, tiêu chuẩn; (2) các trường đã được công nhận đạt chuẩn nhưng thực hiện sáp nhập, cần kiểm định lại; (3) các trường đã đến hạn hoặc quá hạn kiểm định lại; (4) các trường nằm trong kếhoạch xây dựng đạt chuẩn giai đoạn 2015-2020 nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn;(4) kếhoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của cơ sởgiáo dục mầm non, phổthông được cơ quan chủquản phê duyệt; (5) kết quảtựđánh giá hàng năm của cơ sởgiáo dục mầm non, phổthông theo các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục (nội dung(4), (5) là điều kiện bắt buộc phải có trước khi thực hiện kiểmđịnh chất lượng giáo dục của các cơ sởgiáo dục mầm non, phổthông).2.12.Tăng cườngứng dụng CNTT trong tổchức quản lý, dạy và họctrong các cơ sởgiáo dục-Tăng cường ứng dung CNTT, sốhóa trong quản lý, tổchức hoạt động giáo dục, hướng đến xây dựng trường học thông minh.-Tăng cường, mởrộngsửdụngsổđiện tử(sổđiểm, học bạ, sổđăng bộ...)đểnâng cao hiệu quảcông tác quản lý giáo dục. Đảm bảo từnăm học 2020-2021, 100% trường phổ thông có cấp THCS, THPT (bao gồmcả hệ GDTX) sử dụng sổ điện tửtheovăn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT.9-Nâng cao hiệu quảquản lý hồsơ, học bạđiện tửtheo đúng quy chếchuyên môn và quy định vềquản lý hồsơ học sinh;rà soát, bổsung quy định vềquy trình quản lý sổđiện tửđểđảm bảo rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên chủnhiệm, giáo viên bộmôn trong quản lý, thực hiệnsổđiện tử; đảm bảo khách quan, trung thực, minh bạchvà đầy đủhồsơ, minh chứng vềtrách nhiệm quản lý, thực hiện hồsơ, học bạđiện tửcủa từng học sinh, phục công tốt tác lưu trữ, thanh tra, kiểm tra theo quy định. -Trong năm học 2020-2021, trang bị, lắp đặtcho các đơn vịtrực thuộcSởhệthống phòng họptrực tuyến, kết hợp phònghọc trực tuyến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quảcông tác chỉđạo, tăng cường dựgiờthăm lớp trực tuyến theo hướng mởđểtất cảcác cán bộquản lý, giáo viên của Sởvàcác trường có thểtham dự, góp ý, rút kinh nghiệm giờdạy; đồng thời tăng cường công táctập huấn, chỉđạo, thảo luận vềchuyên môn giữa Sởvới các trường và giữa các trường với nhau theo hình thức trực tuyến, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.2.13. Triển khai đại trà và thí điểm Giáo dục STEM-Các nhà trường nghiên cứu, triển khai áp dụng, vận dụng đại trà Giáo dục STEM vào các môn học tại đơn vịtheo hướng dẫn của BộGD&ĐT tại Công văn số3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020. -Việc triển khai giáo dục STEM phải đảm bảo chất lượng,thiết thực,hiệu quả, tránh hình thức; khuyến khích các phòng GDĐT, các trường THPT chủđộng kết nối, giao lưu, học hỏi các trường đại học, các đơn vịcó kinh nghiệm trong triển khai hiệu quảmô hình giáo dục STEM đểđược hỗtrợ.-Từnăm học 2020-2021 triển khai thí điểm giáo dục STEM tại 04 trườngmâm non, tiểu học, THCS và THPT theo Kếhoạch số202/KH-UBND ngày 16/10/2020 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Sơn La.Sởsẽcó hướng dẫn chi tiết việc triển khai thí điểm Giáo dục STEM.2.14.Tập trung xây dựng trường học “Xanh -sạch -đẹp-antoàn-không khói thuốc lá”-Tăng cường xây dựngtrường học “Xanh -sạch -đẹp-an toàn-không khói thuốclá” đối với giáo dục trung học, đặc biệt là cấp THPT.-Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên phân công, giao nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua đảm bảohuy động toàn thểcán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia phong trào với những việc làm thiết thực như giữgìn vệsinh trường, lớp; quy hoạch, thực hiện xã hội hóatrồng cây xanh, vườn hoa, xanh hóa các phòng làm việcđểtạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh;khuyến khích cácnhà trường áp dụng những thành tốcủa mô hình“trường học hạnh phúc” vào điều kiện thực tếcủa đơn vị.-Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh vềtác hại của thuốc lá; ban hành quy định, treo áp phích tuyên truyền và biển báo cấm hút thuốc látrong khuôn viên nhà trường; tăng cường phối hợp với cha mẹhọc sinh, các tổchức đoàn thể, các lực lượng xã hội thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng trường học không có khói thuốc lá.10-Tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường học, phòng chống tai nạn, thương tích, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh; tuyên truyền, giáo dục kỹnăng sống, kỹnăng phòng ngừa và xửlý tình huống khi rơi vào hoàn cảnh mất an toàn cho học sinh.-Hiệu trưởng nhà trường chịu tráchnhiệm quán triệt, tổchức xây dựng trường trởthành một điểm sáng vềvăn hóa tại địa bàn; tăng cườngcông tácxã hội hóa đểhuy động mọi nguồn lực đểxây dựng trường học “Xanh -sạch -đẹp-an toàn-không khói thuốc lá”; tổchức nghiên cứu học tập kinh nghiệm tổchức xây dựng trường học học “Xanh -sạch -đẹp-an toàn” của các trườnghọc, nhất là các trườngmầm non điển hìnhtrên địa bàn huyện, tỉnh và ngoài tỉnh.-Xây dựng trường học “Xanh -sạch -đẹp-an toàn -không khói thuốc lá” là một nhiệm vụtrọng tâm, thường xuyêncủa các trường học. Tổchức kiểm tra, đánh giá kết quảxây dựng trường học “Xanh -sạch -đẹp-an toàn -không khói thuốc lá” theo các tiêu chí quy định.Kết quảkiểm tra, đánh giá là một tiêu chí đểđánh giá các trường và cán bộquản lý của đơn vị.2.15.Tăng cường quản lý và tổchức hiệu quảcông tác xã hội hóa giáo dục-Các cơ sởgiáo dục chủđộng, tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổchức đoàn thểtại địa phương triển khaiđồng bộcácbiện pháp đểthu hút các nguồn lực xã hội hóa đầu tưcho giáo dục trung học, hỗtrợtổchức các hoạt động giáo dục không sửdụng ngânsách Nhà nước, nhằm tăng cơ hội và môi trường học tập cho học sinh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân vềchất lượng và dịch vụgiáodục. -Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dụctheo đúng các quy định của pháp luật,đảm bảo sựđồng thuận của xã hội đểhuy độngtối đa cácnguồn lực của xã hội tăng cường cơsởvật chất, thiết bịdạy họcvà nâng cao chất lượng giáo dục;hỗtrợ, giúp giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trên đây là KếtluậnHội nghịtriển khai nhiệm vụgiáo dục trung học năm học 2020-2021. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắccần báo cáo kịp thời vơi SởGD&ĐT (Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục Thường xuyên)đểxem xét, giải quyết. Các phòng giáo dục -đào tạo huyện/thành phố, các cơ sởgiáo dục trực thuộc quán triệt, tổchức triển khai thực hiện./.Nơi nhận:-Giám đốc, cácPhó Giám đốcSở;-Các phòng CM, NVcủa Sở;-Phòng GD&ĐT huyện, thành phố;-Các đơn vị trực thuộcSở;-Lưu: VT, GDTrH-GDTX.GIÁM ĐỐC Nguyễn Huy Hoàng

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 05 : 169
Năm 2022 : 67.657