Sunday, 02/10/2022 - 16:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quyết Thắng

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2021 – 2022

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/KH-THCSQT

Quyết Thắng, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS

NĂM HỌC 2021 – 2022

Căn cứ Điều lệ trường THCS (THCS), trường trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020; Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017; Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Kế hoạch huy động trẻ vào cơ sở giáo dục mầm non và tuyển sinh các lớp đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở năm học 2021- 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Sơn La, Công văn số 750/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 7/5/2021 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022; Công văn số 245/GD&ĐT ngày 22/5/2021 của Phòng GD&ĐT thành phố về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022, trường THCS Quyết Thắng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Tuyển sinh theo kế hoạch, chỉ tiêu đã được duyệt. Mức phấn đấu huy

động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6.

 1. Ổn định và phát triển qui mô, mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn phường Quyết Thắng và yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện hiệu quả Kết luận số 280-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ thành ủy về tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo thành phố Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND thành phố về thực hiện Kết luận số 280-KL/TU của Ban Thường vụ thành ủy.
  1. Tổ chức tuyển sinh đúng điều lệ, quy chế của cấp học; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; đáp ứng quyền được học tập của học sinh; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục của phường Quyết Thắng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất trong trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

  1. TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6, NĂM HỌC 2021-2022

1. Đối tượng tuyển sinh

 • Huy động 100% học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường Quyết Thắng đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định tại Điều 33, Điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; có hồ sơ hợp lệ, đúng địa bàn tuyển sinh theo quy định; tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học (không để học sinh bỏ học vì kinh tế gia đình khó khăn); chú trọng huy động trẻ khuyết tật diện giáo dục hòa nhập đến trường học.

2. Địa bàn tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh đối với học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Quyết Thắng.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Thực hiện theo phương thức xét tuyển (nếu số hồ sơ dự tuyển bằng hoặc nhỏ hơn 225 học sinh).

3.2. Nếu số học sinh đăng ký xét tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được giao (từ

 1. học sinh trở lên) nhà trường báo cáo Phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo (bằng văn bản) để thực hiện phương thức kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Cụ thể như sau:
  • Học sinh làm 02 (hai) bài kiểm tra đánh giá năng lực bắt buộc đối với môn Toán, Tiếng Việt. Tuỳ tình hình thực tế của nhà trường có thể kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Anh.

Nội dung kiểm tra: Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5.

Hình thức kiểm tra làm bài trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận; Đề kiểm tra phải đảm bảo các cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp, vận dụng cấp độ cao. Điểm bài kiểm tra tính theo thang điểm 10.

Thời gian làm bài: Toán và Tiếng Việt: 60 phút/môn; Tiếng Anh: 45 phút.

 • Việc xét trúng tuyển căn cứ vào tổng điểm kết quả 5 năm học tiểu học, tổng điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh và điểm ưu tiên.

4. Tổ chức tuyển sinh

 • Chỉ tiêu tuyển sinh: Thực hiện theo Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022 của nhà trường đã được cơ quan, cấp có thẩm

quyền phê duyệt tuyển sinh học sinh lớp 5 trên địa bàn phường Quyết Thắng hoàn thành Chương trình Tiểu học năm học 2020 - 2021 là 225 em.

 • Thời gian: Hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 15/8/2021.

5. Nguyên tắc tuyển sinh, tuổi tuyển sinh

  • Nguyên tắc: Mỗi năm tổ chức một lần tuyển sinh lớp 6.
  • Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi  (sinh năm 2010).
 • Đối với những HS học vượt lớp ở cấp Tiểu học hoặc HS vào lớp 6 ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học .
 • Học sinh là người dân tộc thiểu số, HS khuyết, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

6. Hồ sơ tuyển sinh

 • Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 (theo mẫu).
 • Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.
 • Học bạ Tiểu học (bản chính).
 • Bản photo sổ hộ khẩu kèm theo bản chính để đối chiếu
 • Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có)
 • Đối với học sinh khuyết tật kèm theo kế hoạch giáo dục cá nhân và giấy chứng nhận học sinh khuyết tật do cơ quan y tế cấp.

7. Hội đồng tuyển sinh

 • Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, do Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định.
 • Thành phần:
 • Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng
 • Phó chủ tịch Hội đồng là Phó hiệu trưởng
 • Thư ký là giáo viên có năng lực.
 • Ủy viên là giáo viên chủ nhiệm lớp 6 năm học 2021 - 2022; Tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn.

8. Lịch thực hiện

 • Từ 03/6/2021 nhà trường lập danh sách HĐ tuyển sinh, trình Phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.
 • Từ ngày 03/6 đến 05/6/2021 trình Phòng GD&ĐT phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh.
 • Từ ngày 10/6 đến 10/7/2021 nhận hồ sơ tuyển sinh.

Từ ngày 12/7 đến ngày 17/7/2021 Hội đồng tuyển sinh trường THCS Quyết Thắng tiến hành tổ chức xét tuyển HS vào lớp 6.

 • Từ ngày 01/8 đến 10/8/2021 thông báo kết quả tuyển sinh.
 • Ngày 15/8/2021 nộp báo cáo tổng hợp kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT.

9. Phương thức nộp hồ sơ tuyển sinh

Phụ huynh nộp hồ sơ tuyển sinh theo một trong các hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng nhà trường vào các ngày trong tuần (Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật); Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 7h30-11h; Buổi chiều từ 14h-17h.
  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường

 • Chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh thông báo công khai, minh bạch, kịp thời Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 trên địa bàn phường Quyết Thắng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến mọi đối tượng phụ huynh, học sinh và người dân theo quy định.
 • Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Sở GD&ĐT, chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh.
 • Quyết định thành lập hội đồng ra đề kiểm tra, hội đồng coi kiểm tra, hội đồng chấm bài kiểm tra đánh giá năng lực đối với học sinh (nếu số học sinh đăng ký xét tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được giao).
 • Chỉ đạo tổ chức tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng; thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai; chế độ thông tin, báo cáo; lưu trữ hồ sơ theo quy định.

2. Hội đồng tuyển sinh

 • Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh của UBND thành phố, các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Phòng Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, trình phòng GD&ĐT thành phố phê duyệt trước khi triển khai, thực hiện.
 • Tham mưu với UBND phường Quyết Thắng tổ chức tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch này đến giáo viên, học sinh, phụ huynh và xã hội tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
 • Tham mưu với Công an phường Quyết Thắng quản lý tốt nhân khẩu thuộc địa bàn xã, phường mình quản lý; phối hợp và tạo điều kiện cho các nhà trường trên địa bàn thực hiện tuyển sinh theo phân tuyến một cách nghiêm túc, hoàn thành công tác tuyển sinh theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, tuyển sinh trực tuyến để đảm bảo khách quan, minh bạch và phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

  • Phối hợp và tạo điều kiện cho trường tiểu học Quyết Thắng, tiểu học Trần Quốc Toản, tiểu học Ngọc Linh thực hiện việc thông báo cho những HS thuộc đối tượng được xét tuyển vào trường THCS Quyết Thắng.
  • Nắm vững số lượng, danh sách HS đã được công nhận HTCTTH và số HS biến động để thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo kế hoạch.
  • Báo cáo kịp thời, chính xác số liệu, kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT thành phố.
 1. Các tổ chức đoàn thể

Phối hợp với Hội đồng tuyển sinh hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của nhà trường nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhân dân trên địa bàn phường Quyết Thắng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường

THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn La, yêu cầu các tổ chức đoàn thể, toàn thể

CB,GV,NV trong nhà trường nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

 • Phòng GD&ĐT thành phố;
 • UBND phường Quyết Thắng;
 • Các thành viên Hội đồng tuyển sinh;
 • Các tổ chức đoàn thể;
 • Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thị Thanh Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 29
Tháng 10 : 45
Năm 2022 : 100.072