• Hi-Furniture-Banner-web-0498
Cho bé yêu

TRƯỜNG MN TÔ HIỆU – TP SƠN LA TẬP HUẤN PHẦN MỀM ĐIỆN TỬ AVINA CHO CBQL,GV.

BỘ THIẾT KẾ ĐỒ CHƠI TRẢI NGHIỆM (SẢN PHẨM “SMART KIDS – BÉ THÔNG MINH” ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI “THIẾT KẾ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI DẠY HỌC MẦM NON” 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀 𝐋Ầ𝐍 𝐓𝐇Ứ 𝐈.

TRƯỜNG MN TÔ HIỆU TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI THĂM QUAN, TRẢI NGHIỆM DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TÙ SƠN LA VÀ KHU VUI CHƠI D&T.

"Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM" đối với trẻ Mầm non” 4-5 tuổi, 5-6 tuổi tại trường MN Tô Hiệu TP Sơn La.

Tên đồ dùng, đồ chơi: “CÂY THÔNG MINH”

TRƯỜNG MẦM NON TÔ HIỆU TỔ CHỨC "LỄ HỘI MỪNG XUÂN" CHO BÉ, NĂM 2023

TRƯỜNG MẦM NON TÔ HIỆU TỔ CHỨC GAMESHOW TIẾNG ANH CHO TRẺ KHỐI MẪU GIÁO, NĂM HỌC 2022-2023

Học sinh khối Mẫu giáo lớn 5 - 6tuổi - Trường MN Tô Hiệu tham quan, trải nghiệm Doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ SƠN LA THĂM VÀ CHÚC MỪNG TRƯỜNG MN TÔ HIỆU, NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 ( 20/11/1982 - 20/11/2022 )

Buổi dã ngoại trải nghiệm vườn cam của các bé Mẫu giáo lớn trường Mầm non Tô Hiệu

Mời các Bậc phụ huynh cùng xem giờ Thể dục sáng của các bé Trường Mầm non Tô Hiệu - thành phố Sơn La

Cho bé yêu

TRƯỜNG MN TÔ HIỆU – TP SƠN LA TẬP HUẤN PHẦN MỀM ĐIỆN TỬ AVINA CHO CBQL,GV.

BỘ THIẾT KẾ ĐỒ CHƠI TRẢI NGHIỆM (SẢN PHẨM “SMART KIDS – BÉ THÔNG MINH” ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI “THIẾT KẾ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI DẠY HỌC MẦM NON” 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀 𝐋Ầ𝐍 𝐓𝐇Ứ 𝐈.

TRƯỜNG MN TÔ HIỆU TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI THĂM QUAN, TRẢI NGHIỆM DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TÙ SƠN LA VÀ KHU VUI CHƠI D&T.

"Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM" đối với trẻ Mầm non” 4-5 tuổi, 5-6 tuổi tại trường MN Tô Hiệu TP Sơn La.

Tên đồ dùng, đồ chơi: “CÂY THÔNG MINH”

TRƯỜNG MẦM NON TÔ HIỆU TỔ CHỨC "LỄ HỘI MỪNG XUÂN" CHO BÉ, NĂM 2023

TRƯỜNG MẦM NON TÔ HIỆU TỔ CHỨC GAMESHOW TIẾNG ANH CHO TRẺ KHỐI MẪU GIÁO, NĂM HỌC 2022-2023

Học sinh khối Mẫu giáo lớn 5 - 6tuổi - Trường MN Tô Hiệu tham quan, trải nghiệm Doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ SƠN LA THĂM VÀ CHÚC MỪNG TRƯỜNG MN TÔ HIỆU, NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 ( 20/11/1982 - 20/11/2022 )

Buổi dã ngoại trải nghiệm vườn cam của các bé Mẫu giáo lớn trường Mầm non Tô Hiệu

Mời các Bậc phụ huynh cùng xem giờ Thể dục sáng của các bé Trường Mầm non Tô Hiệu - thành phố Sơn La

Cho cha mẹ

TRƯỜNG MN TÔ HIỆU – TP SƠN LA TẬP HUẤN PHẦN MỀM ĐIỆN TỬ AVINA CHO CBQL,GV.

BỘ THIẾT KẾ ĐỒ CHƠI TRẢI NGHIỆM (SẢN PHẨM “SMART KIDS – BÉ THÔNG MINH” ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI “THIẾT KẾ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI DẠY HỌC MẦM NON” 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀 𝐋Ầ𝐍 𝐓𝐇Ứ 𝐈.

TRƯỜNG MN TÔ HIỆU TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI THĂM QUAN, TRẢI NGHIỆM DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TÙ SƠN LA VÀ KHU VUI CHƠI D&T.

"Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM" đối với trẻ Mầm non” 4-5 tuổi, 5-6 tuổi tại trường MN Tô Hiệu TP Sơn La.

Tên đồ dùng, đồ chơi: “CÂY THÔNG MINH”

TRƯỜNG MẦM NON TÔ HIỆU TỔ CHỨC "LỄ HỘI MỪNG XUÂN" CHO BÉ, NĂM 2023

TRƯỜNG MẦM NON TÔ HIỆU TỔ CHỨC GAMESHOW TIẾNG ANH CHO TRẺ KHỐI MẪU GIÁO, NĂM HỌC 2022-2023

Học sinh khối Mẫu giáo lớn 5 - 6tuổi - Trường MN Tô Hiệu tham quan, trải nghiệm Doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ SƠN LA THĂM VÀ CHÚC MỪNG TRƯỜNG MN TÔ HIỆU, NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 ( 20/11/1982 - 20/11/2022 )

Buổi dã ngoại trải nghiệm vườn cam của các bé Mẫu giáo lớn trường Mầm non Tô Hiệu

Mời các Bậc phụ huynh cùng xem giờ Thể dục sáng của các bé Trường Mầm non Tô Hiệu - thành phố Sơn La

Cho bé yêu

TRƯỜNG MN TÔ HIỆU – TP SƠN LA TẬP HUẤN PHẦN MỀM ĐIỆN TỬ AVINA CHO CBQL,GV.

BỘ THIẾT KẾ ĐỒ CHƠI TRẢI NGHIỆM (SẢN PHẨM “SMART KIDS – BÉ THÔNG MINH” ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI “THIẾT KẾ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI DẠY HỌC MẦM NON” 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀 𝐋Ầ𝐍 𝐓𝐇Ứ 𝐈.

TRƯỜNG MN TÔ HIỆU TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI THĂM QUAN, TRẢI NGHIỆM DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TÙ SƠN LA VÀ KHU VUI CHƠI D&T.

"Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM" đối với trẻ Mầm non” 4-5 tuổi, 5-6 tuổi tại trường MN Tô Hiệu TP Sơn La.

Tên đồ dùng, đồ chơi: “CÂY THÔNG MINH”

TRƯỜNG MẦM NON TÔ HIỆU TỔ CHỨC "LỄ HỘI MỪNG XUÂN" CHO BÉ, NĂM 2023

TRƯỜNG MẦM NON TÔ HIỆU TỔ CHỨC GAMESHOW TIẾNG ANH CHO TRẺ KHỐI MẪU GIÁO, NĂM HỌC 2022-2023

Học sinh khối Mẫu giáo lớn 5 - 6tuổi - Trường MN Tô Hiệu tham quan, trải nghiệm Doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ SƠN LA THĂM VÀ CHÚC MỪNG TRƯỜNG MN TÔ HIỆU, NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 ( 20/11/1982 - 20/11/2022 )

Buổi dã ngoại trải nghiệm vườn cam của các bé Mẫu giáo lớn trường Mầm non Tô Hiệu

Mời các Bậc phụ huynh cùng xem giờ Thể dục sáng của các bé Trường Mầm non Tô Hiệu - thành phố Sơn La

Bản đồ
Video
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng trước : 107