Để có căn cứ cho việc xây dựng Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 thành phố Sơn La. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 như sau:

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực