Trường mầm non Quyết Thắng đạt chuẩn quốc gia

Trường MN Quyết Thắng đạt chuẩn từ năm 2015.