Công văn V/v đảm bảo an ninh trật tự trong các trường mầm non trên địa bàn thành phố.