Thứ hai, 16/05/2022 - 11:35|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Kính gửi:  Các phòng giáo dục và đào tạo; Các đơn vị trực thuộc Sở;  Các Trung tâm GDNN&GDTX

Ngày ban hành:
17/05/2017
Ngày hiệu lực:
15/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
15/05/2017
Ngày hiệu lực:
15/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo

Ngày ban hành:
15/05/2017
Ngày hiệu lực:
15/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Công đoàn các cơ sở trực thuộc

Ngày ban hành:
15/05/2017
Ngày hiệu lực:
15/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực