Tuesday, 05/07/2022 - 11:39|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức, viên chức năm học 2017-2018

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
  

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND; 

          Để có cơ sở kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ điều chỉnh biên chế và cho phép một số đơn vị thiếu giáo viên được tuyển dụng mới nhằm đáp ứng kịp thời công tác giảng dạy năm học 2017-2018; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện biên chế hiện có mặt tại đơn vị tính đến 31/7/2018 ...

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết