Tuesday, 06/12/2022 - 19:01|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO THI TUYỂN CHỌN CHỨC DANH CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc xét thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Sở

Thực hiện Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt vị trí thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 25/8/2017 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về việc thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc xét thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Sở nh­ư sau:

1. Đối tượng đăng ký thi tuyển

a) Đối với công chức, viên chức đang công tác tại các phòng, các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La:

- Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong danh sách quy hoạch của chức danh Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Công chức, viên chức đã được quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Sở có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm có đơn đăng ký dự thi tuyển.

b) Công chức, viên chức không thuộc biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu bổ nhiệm, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nằm trong quy hoạch ở các chức vụ, chức danh tương đương với chức danh Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo đang làm việc trong các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La hoặc các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố,các đơn vị trực thuộc Sở  được quyền đăng ký dự tuyển.

c) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký thi tuyển

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy với nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham ô, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi tham ô, tham nhũng.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không vụ lợi; gương mẫu về đạo đức, lối sống, được cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác tín nhiệm; có khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng, là trung tâm đoàn kết nội bộ.

- Có kinh nghiệm thực tiễn, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực chức danh thi tuyển.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 03 năm (36 tháng) liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước.

- Bảo đảm tuổi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ.

- Có sức khỏe tốt, bảo đảm đảm nhiệm vị trí công tác.

- Không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang xem xét để thi hành kỷ luật.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể                    

Theo Điều 6, Chương III, Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trưởng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.

3. Nội dung, hình thức thi tuyển

Thi viết 01 bài kiến thức chung (đề thi viết là đề mở, người dự tuyển được sử dụng tài liệu khi thi) và bảo vệ Đề án.

4. Thành phần hồ sơ đăng ký thi tuyển: Hướng dẫn tại Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Thời gian nộp hồ sơ

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận đơn, hồ sơ xin dự xét tuyển từ ngày 04/12/2017 đến hết ngày 22/12/2017 tại Phòng Tổ chức - Cán bộ.

Hồ sơ đăng ký thi tuyển sẽ không được trả lại. 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La.

Điện thoại: 0212.3855864 hoặc 0212.3854176


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan