Chủ nhật, 25/07/2021 - 15:26|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
Ngô Minh A
Họ và tên Ngô Minh A
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Cử nhân Toán
Điện thoại 059.820000
Email ngominha@tentinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách