Công văn số 253/PGDĐT ngày 13/9/2019 về việc phối hợp triển khai thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng
Văn bản liên quan