Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Chiềng Ngàm

Xã Chiềng Ngàm, Huyện Thuận Châu, Sơn La
388062068
duydongthchiengngam@gmail.com