Ươm mầm những ước mơ

Chi đoàn trường mn Ngọc Lan Chiềng Ngàm

HƯỞNG ỨNG NGÀY THANH NIÊN 26/3 CỦA CHI ĐOÀN TRƯỜNG MNNL CHIỀNG NGÀM

Hưởng ứng ngày thanh niên Việt Nam chi đoàn trường MNNL Chiềng Ngàm ra tay rọn dẹp trường học xây hố rác 


Tác giả: Bạc Thị Tươi
Nguồn: sự thật
Tin nổi bật