Ngày 02/01/2018 Trường THCS Chu Văn An đã công bố kết quả giáo dục về học lực hạnh kiểm của học sinh học kỳ I năm hcọ2017 - 2018