Phát động cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.