Xã Mường Lạn nằm ở phía Đông Nam của huyện Sốp Cộp, cách trung tâm huyện  là 27 km. Là nơi giáp danh với xã Mường Cai Sông Mã; Xã Mường Và huyện Sốp Cộp, và Cụm Nậm Cuổng huyện Mường Ét Lào.

Trường Tiểu học Mường Lạn được thành lập vào ngày 24 tháng 5 năm 2004 được tách từ Trường Tiểu học xã Mường Lạn thành 2 trường Tiểu học Mường Lạn và Tiểu học Nà Khi (Tiền thân là Trường PTCS Mường Lạn được thành lập từ tháng 8 năm 1959 bao gồm cả Tiểu học, Mầm non và THCS).

Năm 31/8/2018 Sáp nhập lại Trường Tiểu học Mường Lạn và Trường PTDTBT Tiểu học Nà Khi thành Trường PTDTBT Tiểu học Mường Lạn.

Tính đến hết năm học 2021-2022:  

*Mạng lưới trường, lớp

- Tổng số lớp: 54 lớp

- Tổng số học sinh: 1.432 HS, Nữ:675 HS.

- Lớp 1: 12 lớp = 319 HS - nữ: 152 HS

- Lớp 2: 11 lớp = 257 HS - nữ: 132 HS

- Lớp 3: 10 lớp = 288 HS - nữ: 149 HS

- Lớp 4: 10 lớp = 290 HS - nữ: 126 HS

- Lớp 5 :  9 lớp = 278 HS - nữ: 116 HS

- Tổng số học sinh đầu năm 1.435 học sinh, tổng học sinh cuối năm 1.432 học sinh .

+ Duy trì sĩ số học sinh: 1.432/1.435 đạt 99,8%.( có 03 học sinh bỏ học)

*Đội ngũ CB, GV, Nhân Viên.

Tổng số CBGVNV 75 đ/c. Trong đó: BGH 3 người (Trình độ đào tạo: Đại học 3 người); Giáo viên 65 người (Trình độ đào tạo: Đại học 46 người; Cao đẳng 13 người; Trung cấp 6 người); Nhân viên 7 người, Văn thư 1, Thư viện 1, Bảo vệ 2, phục vụ 3. (Trình độ đào tạo: Đại học 1 người; Cao đẳng 1 người, Trung cấp 4 người, CQĐT: 1 người).

Tiếp tục cập nhật......

Tác giả: Tòng Luyến