GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔ


Toán tin trường THCS Phạm Hồng Thái
Tổng số: 20
Đảng viên: 06
Đoàn viên TN: 07
Trình độ đào tạo:    ĐH: 06    CĐ: 14
 

DANH SÁCH

 

STTHỌ VÀ TÊNTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
01Nguyễn Nhật QuangĐHSP Tổ trưởng
02Huỳnh Văn TăngCĐSP  
03Phạm Xuân TiếnCĐSP  
04Dương Thị HươngCĐSP  
05Tống Thị Thanh HàĐHSP  
06Đinh Thị BéĐHSP  
07Võ GiaoCĐSP  
08Lê TrungĐHSP  
09Nguyễn Thị LanhĐHSP  
10Phan Thị Hải YếnĐHSP  
11Trần Thị Minh NguyệtĐHSP Tổ phó
12Bùi Hữu NhơnĐHSP  
13Phạm Ngọc ThạchCĐSP  
14Định Thị Ánh BìnhCĐSP  
15Nguyễn Thị TháiCĐSP  
16Nguyễn Thị Ngọc HuệĐHSP  
17Trương Thị Thanh TuyềnĐHSP  
18Thái Thị HàĐHSP  
19Trần Thị CẩmĐHSP